Statistika par
Dundagas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 4, kandidātu skaits - 57)


Dzimums
Vīrieši 27 47,4%
Sievietes 30 52,6%

Izglītība
augstākā 40 70,2%
vidējā 15 26,3%
pamata 2 3,5%

Vecums
21 - 30 gadi 5 8,8%
31 - 40 gadi 10 17,5%
41 - 50 gadi 18 31,6%
51 - 60 gadi 15 26,3%
61 - 70 gadi 6 10,5%
71 - 80 gadi 2 3,5%
Virs 80 gadiem 1 1,8%
Jaunākais kandidāts: 23 gadi
Vecākais kandidāts: 81 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 48,4 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 57 100%

Tautība
krievi 1 1,8%
latvieši 54 94,7%
lībieši 2 3,5%

Kandidēšana
Dzīvo 48 84,2%
Ir tikai īpašums 3 5,3%
Strādā 6 10,5%