Statistika par
Rojas novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 6, kandidātu skaits - 90)


Dzimums
Vīrieši 50 55,6%
Sievietes 40 44,4%

Izglītība
augstākā 50 55,6%
vidējā 33 36,7%
pamata 7 7,8%
+

Vecums
18 gadi 3 3,3%
21 - 30 gadi 10 11,1%
31 - 40 gadi 26 28,9%
41 - 50 gadi 25 27,8%
51 - 60 gadi 14 15,6%
61 - 70 gadi 8 8,9%
71 - 80 gadi 4 4,4%
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 77 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 44,5 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 90 100%

Tautība
latvieši 79 87,8%
nav noradita 11 12,2%

Kandidēšana
Dzīvo 76 84,4%
Dzīvo, ir īpašums 1 1,1%
Dzīvo, strādā 4 4,4%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 2 2,2%
Ir tikai īpašums 2 2,2%
Strādā 4 4,4%
Strādā, ir īpašums 1 1,1%