Statistika par
Tukuma novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 9, kandidātu skaits - 139)


Dzimums
Vīrieši 96 69,1%
Sievietes 43 30,9%

Izglītība
augstākā 103 74,1%
vidējā 34 24,5%
pamata 2 1,4%

Vecums
18 gadi 1 0,7 %
19 gadi 1 0,7 %
21 - 30 gadi 15 10,8%
31 - 40 gadi 41 29,5%
41 - 50 gadi 35 25,2%
51 - 60 gadi 30 21,6%
61 - 70 gadi 16 11,5%
Jaunākais kandidāts: 18 gadi
Vecākais kandidāts: 69 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 44,2 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 139 100%

Tautība
baltkrievi 1 0,7 %
krievi 3 2,2%
latvieši 107 77%
lietuvieši 1 0,7 %
poļi 1 0,7 %
čigāni 1 0,7 %
nav noradita 25 18%

Kandidēšana
Dzīvo 124 89,2%
Dzīvo, ir īpašums 1 0,7 %
Dzīvo, strādā 4 2,9%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 4 2,9%
Ir tikai īpašums 2 1,4%
Strādā 2 1,4%
Strādā, ir īpašums 2 1,4%