Statistika par
Engures novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 70)


Dzimums
Vīrieši 42 60%
Sievietes 28 40%

Izglītība
augstākā 40 57,1%
vidējā 30 42,9%

Vecums
19 gadi 1 1,4%
21 - 30 gadi 6 8,6%
31 - 40 gadi 23 32,9%
41 - 50 gadi 22 31,4%
51 - 60 gadi 12 17,1%
61 - 70 gadi 5 7,1%
71 - 80 gadi 1 1,4%
-
Jaunākais kandidāts: 19 gadi
Vecākais kandidāts: 76 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 43 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 70 100%

Tautība
krievi 3 4,3%
latvieši 67 95,7%

Kandidēšana
Dzīvo 53 75,7%
Dzīvo, ir īpašums 1 1,4%
Dzīvo, strādā 4 5,7%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 2 2,9%
Ir tikai īpašums 6 8,6%
Strādā 4 5,7%