Statistika par
Jaunpils novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 6, kandidātu skaits - 77)


Dzimums
Vīrieši 38 49,4%
Sievietes 39 50,6%

Izglītība
augstākā 31 40,3%
vidējā 41 53,2%
pamata 5 6,5%

Vecums
21 - 30 gadi 16 20,8%
31 - 40 gadi 17 22,1%
41 - 50 gadi 18 23,4%
51 - 60 gadi 23 29,9%
61 - 70 gadi 3 3,9%
+
Jaunākais kandidāts: 21 gadi
Vecākais kandidāts: 68 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 42,9 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 77 100%

Tautība
latvieši 76 98,7%
nav noradita 1 1,3%

Kandidēšana
Dzīvo 73 94,8%
Ir tikai īpašums 1 1,3%
Strādā 3 3,9%