Statistika par
Ventspils novada domes 2009.gada pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātiem

(Sarakstu skaits - 5, kandidātu skaits - 62)


Dzimums
Vīrieši 34 54,8%
Sievietes 28 45,2%

Izglītība
augstākā 35 56,5%
vidējā 25 40,3%
pamata 2 3,2%

Vecums
21 - 30 gadi 4 6,5%
31 - 40 gadi 18 29%
41 - 50 gadi 17 27,4%
51 - 60 gadi 20 32,3%
61 - 70 gadi 3 4,8%
Jaunākais kandidāts: 24 gadi
Vecākais kandidāts: 67 gadi
Kandidātu vidējais vecums: 45,4 gadi
Piezīme: kandidātu vecums tiek rēķināts uz vēlēšanu dienu - 2009.gada 6.jūniju.

Pilsonība
Latvijas 62 100%

Tautība
latvieši 61 98,4%
lībieši 1 1,6%

Kandidēšana
Dzīvo 46 74,2%
Dzīvo, ir īpašums 2 3,2%
Dzīvo, strādā 4 6,5%
Dzīvo, strādā, ir īpašums 5 8,1%
Ir tikai īpašums 2 3,2%
Strādā 3 4,8%