Latvija ( statistika)
Saraksti
kandidāti
73711196
29.05.2009 plkst. 16:10

(saraksti / kandidāti)
RĪGA (16/778)
VIDZEME (314/4474)
LATGALE (140/2009)
Daugavpils (14/184)
Rēzekne (17/238)
Aglonas novads (4/61)
Baltinavas novads (4/42)
Balvu novads (7/104)
Ciblas novads (5/65)
Dagdas novads (6/87)
Daugavpils novads (7/126)
Ilūkstes novads (5/59)
Kārsavas novads (7/116)
Krāslavas novads (8/123)
Līvānu novads (6/71)
Ludzas novads (5/77)
Preiļu novads (8/117)
Rēzeknes novads (9/134)
Riebiņu novads (5/70)
Rugāju novads (5/71)
Vārkavas novads (4/46)
Viļakas novads (5/82)
Viļānu novads (7/122)
Zilupes novads (2/14)
KURZEME (108/1607)
ZEMGALE (159/2328)