2009.gada 6.jūnija Jelgavas pilsētas domes vēlēšanas
"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(8) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Maksims Galkins
1978
IK "Maksims Galkins" individuālais komersants vidējā Jelgava
2
Valentīna Kudrjavceva
1967
SIA "Edelīna AG" menedžere vidējā Jelgava
3
Antons Buhvalovs
1988
nav   vidējā Jelgava
4
Margarita Druza
1964
Jelgavas 2. internātskola skolotāja augstākā Jelgava
5
Vitālijs Krugļešovs
1954
AS "CSB System International" tulkotājs augstākā Jelgava
6
Artjoms Pelcs
1986
SIA "GEOR" metālapstrādes darba galdu programētājs-iestatītājs vidējā Jelgava
7
Vadims Ļetko
1973
SIA "Portas" projektu vadītājs vidējā Jelgava
8
Sergejs Stoļarovs
1973
SIA "Coffee Grand" Valdes priekšsēdētājs vidējā Olaines novads