2009.gada 6.jūnija Ikšķiles novada domes vēlēšanas
"Latvijas Zaļā partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(9) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Biruta Eglīte
2
Aivars Bigačs
3
Agris Bērziņš
4
Līga Dziedātāja
5
Jānis Kukojs
6
Mārtiņš Felds
7
Reinis Raznačs
8
Evija Felda
9
Aija Spridzāne