2009.gada 6.jūnija Ikšķiles novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Indulis Trapiņš
2
Jāzeps Meikšāns
3
Jānis Sluckis
4
Dace Kļaviņa
5
Ivars Viļums
6
Kaspars Krūmiņš
7
Ēriks Zirnītis
8
Oļegs Rītiņš
9
Sarmīte Celma
10
Kazimirs Nekrašs
11
Dina Kokoreviča
12
Guntars Kurmis
13
Gatis Turciņš
14
Rasma Simsone
15
Ilona Igale
16
Zane Baidekalne
17
Arvīds Akmanis