2009.gada 6.jūnija Ikšķiles novada domes vēlēšanas
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Guntis Vilnītis
2
Jānis Rudzītis
3
Zane Bēķe
4
Ingūna Bērziņa
5
Nauris Zutis
6
Dace Čekele
7
Daira Eiduka
8
Kaspars Freimanis
9
Irēna Frīdberga
10
Modris Grantiņš
11
Ilona Jurševska
12
Andis Krastiņš
13
Dita Lūka
14
Ģirts Plakans
15
Valentīns Špēlis
16
Sanita Tauriņa
17
Zigurds Zēns
18
Rolfs Bokmelderis