2009.gada 6.jūnija Ikšķiles novada domes vēlēšanas
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ģirts Baķis
2
Dagmāra Villeruša
3
Hermanis Djomkins
4
Kristaps Miķelsons
5
Iveta Mežaraupe
6
Agnese Zemmere
7
Sergejs Serafimovičs
8
Evija Apalīte
9
Ingūna Urtāne
10
Kaspars Strižko
11
Andris Daksis
12
Iveta Biezā
13
Gunta Klismeta
14
Rudīte Osvalde
15
Ieva Niedre
16
Liene Kopštāle
17
Edgars Logins
18
Kaspars Upaciers