2009.gada 6.jūnija Ikšķiles novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Oļģerts Tamovičs
2
Jānis Gunārs Rubenis
3
Elga Zēģele
4
Juris Kļaviņš
5
Kārlis Kančs
6
Liāna Bokša
7
Zane Āboltiņa
8
Dace Kizino
9
Inga Lamstere
10
Jānis Lazdāns
11
Alberts Oborenko
12
Kristīne Liberta
13
Tīna Kempele
14
Dzintra Māsāne
15
Gints Bremze
16
Irēna Jurķele