2009.gada 6.jūnija Ikšķiles novada domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(8) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Pēteris Neilands
2
Laura Salnāja
3
Jānis Liepiņš
4
Eduards Laurens
5
Kaspars Eisaks
6
Ilona Murāne
7
Ģirts Nēliuss
8
Inga Grietēna