2009.gada 6.jūnija Ikšķiles novada domes vēlēšanas
Politiskā partija "OGRES NOVADAM", Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Māris Legzdiņš
2
Pēteris Guslens
3
Jānis Bērziņš
4
Uldis Alksnis
5
Sarmīte Ozoliņa
6
Dace Gavriļenko
7
Vija Kalniņa
8
Valdis Kupčs
9
Ivars Titovs
10
Mendija Leoke
11
Velga Kalniņa
12
Ilona Kožečenkova
13
Iveta Ozoliņa
14
Edgars Mežeckis
15
Agris Paeglis
16
Anda Dzilna
17
Sandra Feldmane
18
Kārlis Vētra