Partija "Visu Latvijai!"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Rīga ? latviskas un taisnīgas Latvijas galvaspilsēta!

Rīga ir daļa no Latvijas, bet Latvija - vienīgās latviešu tautas mājas. Mājās ir iespēja būt starp savējiem, būt saprastiem un būt drošībā. Savas mājas vēlamies sakārtotas, reizē mūsdienīgas un balstītas uz senču tradīcijām. Šeit gribam just lepnumu par to, kas esam, kur dzīvojam un ko spējam. Katrs mūsu solis Rīgas domē būs vērsts uz to, lai latvieši Rīgā varētu justies kā savas tautas mājās.

Redzējums ? Mūsu Rīga 2012

Rīga ir kopta un droša pilsēta, kas dinamiski attīstās. Daži krīzes gadi ir pagājuši.

? Šajos gados tika nodrošināti ne tikai sociālie pabalsti un visu pilsētas dienestu darbība, bet arī izveidots sociālo pakalpojumu tīkls un ielikts pamats stabilai izaugsmei. Iedzīvotāji saņem kvalitatīvus pakalpojumus, profesionālu sociālo palīdzību un iejūtīgu attieksmi.

? Pateicoties strikti nodalītai lēmējvarai no izpildvaras, būtiski mazināta korupcija visos līmeņos un izpildvaras darbs noris efektīvi, tajā darbojas profesionāļi.

? Pašvaldības administrācijas modernizācija, pāreja uz e-pārvaldi un nevajadzīgu birokrātisku funkciju likvidācija ir ļāvusi būtiski ietaupīt pašvaldības līdzekļus, kurus tagad var novirzīt mājokļu problēmas risināšanai jaunajām ģimenēm.

? Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides un atbalsts biznesa inkubatoru un tehnoloģisko parku izveidei ir radījis daudzas jaunas darba vietas.

? Rīgas Brīvostas un ostu pienesums pilsētas attīstībai ik gadu būtiski palielinās. Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem ir pieejami godprātīgi, skaidri un ilgtermiņam noteikti Rīgas brīvostas darbības nosacījumi, kas izstrādāti, ievērojot veiksmīgākos ES ostu darbības principus.

? Liela daļa pilsētas sabiedrisko un dzīvojamo ēku ir siltinātas, un pamazām tiek attīstītas saules enerģijas tehnoloģijas. Plašā ēku renovācijas programma arī ļāvusi pārvarēt krīzi celtniecības nozarē.

? Pateicoties vienotam loģistikas centram, izveidots plašs Latvijas lauksaimnieku ražojumu tirdzniecības vietu tīkls un notikusi strauja mazo veikalu attīstība.

? Ir būtiski palielināts pašvaldības atbalsts nacionālajām kultūras biedrībām un stingrai nacionālai politikai. Iedzīvotāji neatkarīgi no etniskās izcelsmes jūtas piederīgi latviskai Latvijai.

? Sekmīga pašvaldības un uzņēmēju sadarbība ir ļāvusi pilnībā atrisināt bērnu dārzu problēmu, palīdzējusi sakārtot pilsētas sporta būves. Pie skolām un mikrorajonu pagalmos izveidoti sporta un aktivitātes centri. Bērniem un jauniešiem ir iespējams daudzpusīgi pavadīt savu brīvo laiku.

? Pilsētā tūristu gan ir kļuvis vairāk, taču tie ir citādi ? viņu mērķis ir pilsētas jūgendstila arhitektūra, kultūras pasākumi un starptautiskas konferences.

? Pilsētā tikpat kā neredz laimētavas.

? Pilsētas centrā ir mazāk vieglo mašīnu, un vairums no tām ir mazlitrāžas auto vai hibrīdi, jo tiem ir atviegloti nosacījumi iebraukšanai un stāvēšanai pilsētas centrā. Nokļūt centrā ar sabiedrisko transportu ir daudz vieglāk un ērtāk nekā līdz šim, un būtiski ir uzlabojusies gaisa tīrība.

? Apstiprināta koncepcija par uzvaras parka pārveidošanu, kur centrā ir piemineklis latviešu uzvarai pār Bermonta karaspēku.

? Mikrorajonos darbojas iedzīvotāju veidotas nevalstiskās organizācijas ? to attīstību ir veicinājusi pašvaldības projektu programma, kas sadarbībā ar pašvaldību būtiski ietekmē savu rajonu attīstību un sabiedriskās kārtības uzlabošanos savā apkaimē.

? Rīdzinieki ir lepni par savu valsti un savu pilsētu, tāpēc daudzviet ikdienā redzami sarkanbaltsarkanie karogi. Pilsēta ir sakārtota, latviska un tīra. Ja sākotnēji šo kārtību veicināja bailes no lieliem sodiem par atkritumu izmešanu vai valodas pārkāpumiem, tad tagad to nodrošina pilsētnieku apziņa.


Mums priekšā pārbaudījumu pilnas dienas! Tomēr, lai saglabātu ticību kopējam tautas mērķim, savai valstij un tās nākotnei, tagad kā nekad agrāk ir svarīgi, lai valsts un pašvaldību vadībā strādātu patriotiski idejas cilvēki. Tas lai arī nosaka Tavu izvēli! Cinisma un mantrausības armijai ir jāatkāpjas! Rīgai un Latvijai jākļūst par tādām mājām, kādas mums novēlējuši senči un kādas atstāt mēs vēlamies saviem bērniem.

Mums pārmet ekstrēmismu, bet patiesībā ? nacionālo patriotismu.
Mums pārmet vienpusību, bet patiesībā izpratni par pamatvērtībām.
Mums pārmet pieredzes trūkumu, bet patiesībā ? jaunību, kurai pieder ideāli, enerģija un nākotne.

Visu Latvijai! ? tā ir gan programma, gan komanda, kas, apvienojot sevī jaunību ar pieredzi, ideālismu ar praktiskumu, mūsu nākotnes redzējumu vērsīs par īstenību. Vai tas notiks tūlīt un tagad vai vēlāk, jāizlemj Tev.

27.04.2009 9:35:00