Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK, Partija "Visu Latvijai!"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
ATBALSTI SAVĒJOS!
Latviskas valsts veidošana sākas ar mūsu katra dzimto sētu un novadu. Jelgava vēsturiski bijusi Latvijas valstiskumam nozīmīgs kultūras un saimnieciskais centrs, un mēs uzskatām, ka tādai mūsu pilsētai jābūt arī nākotnē.
Veidojot Jelgavu par latvisku un saimnieciski plaukstošu pilsētu, vadīsimies pēc šādiem principiem:
Pilsētas pārvaldes skaidrība un noteiktība, izvairoties no sarežģītu noteikumu izdošanas un nepārskatāmas iestāžu sistēmas veidošanas.
Mērķtiecība pašvaldības darbībā, iestāžu un atsevišķu amatpersonu darbu novērtējot atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem, nevis formālai rīcībai.
Atklātība pret sabiedrību, laicīgi informējot par pašvaldības plāniem un iesaistot sabiedrību pilsētai svarīgu jautājumu risināšanā.
Secīgums pašvaldības darbā, sākotnēji pievēršoties būtiskāko problēmu risināšanai un tikai pēc tam novirzot nodokļu maksātāju naudu mazāk svarīgu jautājumu kārtošanai.
Vietējo uzņēmumu un iedzīvotāju atbalsts gan saimnieciskajā, gan kultūras jomā, sekojot mūsu apvienības vadmotīvam ?Atbalsti savējos!?

Domes sasaukuma laikā plānojam veikt šādus darbus:
1. SAIMNIECISKĀ JOMA
- izveidosim uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, gan samazinot pašvaldības administrētos nodokļus ražojošiem un eksportspējīgiem uzņēmumiem, gan informējot par vietējo uzņēmumu iespējām un veikumiem, gan attīstot uzņēmēju sadarbību ar zinātniekiem, studentiem un mācībspēkiem
- veicināsim konkurenci, lai monopoluzņēmumi (siltums, ūdens, atkritumi,utt.) būtu spiesti saimniekot ekonomiski, izveidosim iespēju atslēgties no centrālapkures
- labiekārtosim parkus un skvērus, iekārtosim bērnu rotaļu laukumus
- atbalstīsim daudzdzīvokļu namu pagalmu sakārtošanu
- ierīkosim peldvietu
- uzlabosim dzeramā ūdens kvalitāti
- uzturēsim labā braukšanas kārtībā galvenās pilsētas ielas un budžeta iespēju ietvaros sāksim sakārtot mazās pilsētas ielas
- turpināsim Vecpilsētas labiekārtošanu, veidojot to par vietu, kur var iejusties senās pirmskara Jelgavas noskaņās
- atbalstīsim daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanu
- organizēsim papildus autostāvvietu izbūvi vietās, kur to pietrūkst, t.sk. pagalmos
2. SOCIĀLĀ JOMA
- palielināsim budžetā paredzēto sociālo pabalstu apjomu trūcīgajiem
- nodrošināsim brīvpusdienas pamatskolās
- piešķirsim pabalstu jaundzimušajiem jelgavniekiem 100 LVL apmērā
- nodrošināsim higiēnas un veļas mazgāšanas pakalpojumus trūcīgajiem
- paplašināsim sociālo virtuvju darbību, iesaistot vietējos ēdināšanas uzņēmumus
- atbalstīsim politiski represētās personas
- turpināsim piemērot pilsētvidi cilvēkiem ar kustības traucējumiem
- pilnveidosim pašvaldības policijas darbu, uzsvaru liekot uz patruļām (tajā skaitā kājāmgājēju) visās pilsētas daļās
- vasarā nodarbināsim jauniešus pilsētas labiekārtošanas darbos
3. IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS
- piemērosim Pieaugušo izglītības centra darbību bezdarbnieku pārkvalifikācijai uz nākotnē pieprasītām profesijām (sevišķi ražošanas jomā)
- izvietosim Jelgavā latviskus mākslas objektus un arhitektūras formas, uzstādīsim pieminekli - Zemgales vēstures dižākajām personām ? Viesturam un Namejam
- uzturēsim latviešu tautas mākslas tradīcijas, veicinot pašdarbību un kultūras mantojuma saglabāšanu
- izveidosim jaunus sporta un atpūtas laukumus
- finansiāli atbalstīsim jaunos talantus kultūras un sporta jomā
- piešķirsim dienesta mājokļus jaunajiem speciālistiem ? skolotājiem
- nodrošināsim nepieciešamo vietu skaitu bērnudārzos
- kompensēsim Jelgavas skolēniem ieejas maksu pašvaldības muzejos
- veicināsim kinoteātra izveidi
- finansiāli atbalstīsim novadpētniecības projektus un nacionālpatriotisko organizāciju centienus ierīkot un sakārtot piemiņas vietas un kultūras pieminekļus Latvijas aizstāvjiem
- izdosim senās Jelgavas skatukaršu un citu vēstures liecību apkopojumu

Strādāsim kopā savai pilsētai!

16.04.2009 9:50:00