Partija "LPP/LC"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
LPP/LC partijas programma 2009. gada 6. jūnija Jēkabpils pilsētas domes vēlēšanām.

Ģimene, mājas, darbs ? katram jēkabpilietim!

Jēkabpilī ir mūsu saknes. Šeit dzīvo mūsu ģimenes, te ir mūsu mājas un darbs. Mēs, LPP/LC apvienojušies pilsētas patrioti, aicinām visus labas gribas cilvēkus kopīgi vienoties tādai politikai, kas izveidotu Jēkabpili par skaistāku, drošāku, ekonomiski stabilāku pilsētu , kurā aug pilsētnieku labklājība un vienotība, kuras ekonomiskais potenciāls dod lielu ieguldījumu reģiona un valsts attīstībā.
Mūsu partijas programma balstās uz trim pamatvērtībām : ģimene, mājas, darbs. Ģimene ? tā bija, ir un būs valsts un katra cilvēka dzīves pamats un spēka avots. Mājas ? tās ir katra cilvēka zaļā oāze, kur viņš atpūšas un uzkrāj spēkus jauniem darbiem, jauniem izaicinājumiem. Tā ir tā vieta, kur viņu vienmēr gaida! Darbs ? tā ir virzība un attīstība, jo aktīvs un ražens darbs sabiedrības labā ar augstu pievienoto vērtību ir katras nācijas pastāvēšanas priekšnoteikums.
Mēs esam par:
- Atklātu dialogu ar sabiedrību;
- Iedzīvotājiem drošu, visiem pieejamu un sakārtotu pilsētvidi;
- Tādu sadzīves, darba, atpūtas apstākļu radīšanu, kas veicinātu speciālistu palikšanu Jēkabpilī;
- Visa veida uzņēmējdarbības atbalstu likuma noteiktajā kārtībā, kā garantu nodokļu ieņēmumu palielināšanai, jaunu darbavietu radīšanu, ka ari esošo darbavietu saglabāšanu;
- Sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšanu un kvalitātes uzlabošanu;
- Dialogu ar sabiedriskajām organizācijām, ielu komitejām un kopīgu projektu īstenošanu;
- Lietišķu dialogu ar visām politiskajām partijām un uzņēmējiem, kas veicinātu pilsētas attīstību;
- Ģimenisko garīgo vērtību popularizēšanu, sadarbību ar reliģiskajam konfesijām;
- Integrācijas procesiem sabiedrībā, atbalstot mazākumtautību biedrības;
- ES fondu piesaisti pilsētas attīstībai;
- Racionālu, efektīvu, caurskatāmu pašvaldības un Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļu izlietojumu.
Mēs esam pret:
- Politiskajiem strīdiem, kuri bremzē pilsētas attīstību;
- Lobēšanu un protekcionismu;
- Korupciju visās tās izpausmēs;
- Izmaksu pieaugumu pakalpojumu sfērā;
- Jebkurām atkarībām: narkotikām, alkoholu, azartspēlēm u.c.

Mēs apņemamies:
1. Palielināt sociālo budžetu, tādējādi krīzes apstākļos palīdzot mazturīgajiem iedzīvotājiem, bērniem, pensionāriem.
2. Izmantojot ES, pašvaldības un, piesaistot privāto kapitālu, realizēt pilsētā iedzīvotājiem vitāli svarīgu objektu būvniecību, renovāciju un rekonstrukciju:
- Sporta nama un stadiona 2. kārtas būvniecība,
-Krustpils kultūras nama rekonstrukcija,
- Ādamsona estrādes un tilta rekonstrukcija,
- Krustpils pils ansambļa rekonstrukcija,
-Jēkabpils pamatskolas paplašināšana, uzbūvējot jaunu korpusu un peldbaseinu,
-Programmas ?Iekšējo kvartālu labiekārtošana? pabeigšana, Programmas ?Katrā mikrorajonā ? bērnu rotaļu laukumu? pabeigšana,
-Turpināt attīstīt skolu un bērnudārzu infrastruktūru un materiāli tehniskas bāzes uzlabošanu, ka ari atbalstīt mūža izglītību u.c.
3. Attīstīt pašvaldības dzīvojamo fondu, tādējādi nodrošinot jēkabpiliešus ar iespēju iegūt mājokli, īpaši atbalstot jaunas ģimenes, samazināt komunālos rēķinus, veicot kopā ar namu īpašniekiem plašu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu kompleksu (mājokļu siltināšana).
4. Atbalstīt visa veida sporta, kultūras un atpūtas aktivitātes.
5. Veikt pasākumus atkarību izraisošo cēloņu un seku novēršanai.
6. Par ES un pašvaldības līdzekļiem realizēt projektu jauniešu noziedzības samazināšanai, kas paredz 16 videonovērošanas kameru uzstādīšanu pilsētā.
7. Investēt līdzekļus individuālo māju sektorā, uzlabot infrastruktūru (ielas, kanalizācija, apgaismojums, ūdensvadi) .
8. Panākt to, lai Jēkabpils slimnīcai saglabātu daudzprofilu statusu.
9.Turpināsim darbu pie jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām, izmantojot kultūras un sporta infrastruktūru.
Izmantojot savu pieredzi un zināšanas, mēs turpināsim strādāt Jūsu labā!

17.04.2009 4:30:00