"Tautas partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Jēkabpilieši!
Mēs visi mīlam šo pilsētu un kopā veidosim to!
Ja jūs uzticēsieties, mēs:

Pašvaldības pārvalde
1.Pilsētai svarīgu jautājumu risināšanai izmantosim vietējos referendumus un aptaujas.
2.Pilsētas attīstības jautājumu risināšanā iesaistīsim uzņēmējus un citus aktīvus sabiedrības pārstāvjus.
3.Aktivizēsim NVO līdzdalību pašvaldības darbā.
4.Nodrošināsim pašvaldības amatpersonu atbildību, sakārtojot un efektīvi izmantojot atalgojuma sistēmu
5.Samazināsim komisiju skaitu domē.
6.Veiksim domes dienestu darba pienākumu pārskatīšanu un funkciju optimizāciju, lai uzlabotu darbu ar iedzīvotājiem un samazinātu administratīvās izmaksas.
7.Likvidēsim apmaksātos pilnvarnieku amatus pašvaldībai piederošos uzņēmumos.
8.Nodrošināsim iedzīvotājiem bezmaksas tālruņa pakalpojumus saziņai ar pašvaldības Vienas pieturas aģentūru.
Uzņēmējdarbība
1.Radīsim investīcijām labvēlīgu vidi, sabalansējot to ar iedzīvotāju ērtībām un labklājību.
2.Atbalstīsim pilsētas uzņēmējus piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.
3.Pašvaldības pasūtījumos likuma robežās izmantosim vietējo uzņēmēju pakalpojumus.
4.Mazināsim birokrātiju uzņēmējdarbības attīstībai.
Pilsētas apsaimniekošana
1.Izbūvēsim esošā tilta pagarinājumu līdz Kurzemes ielai, apli Brīvības un Vienības ielu krustojumā un Draudzības alejas pagarinājumu.
2.Rekonstruēsim Rīgas un Brīvības ielas.
3.Turpināsim sakārtot siltumapgādes sistēmu. Radot konkurenci, samazināsim siltumenerģijas ražošanas izmaksas un cenas.
4.Līdz 2010. gadam veiksim lietus kanalizācijas tīklu inventarizāciju un uzsāksim to rekonstrukciju.
5.Sekmēsim daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas sabiedrību izveidi.
6.Līdz 2011.gadam izveidosim velosipēdu transporta shēmu pilsētā un uzsāksim tās realizāciju.
7.Sakopsim Daugavas krastus pilsētas centrālajā daļā.
8.Uzlabosim ielu apsaimniekošanu, radot konkurenci.
9.Pilsētas apgaismojumam iespēju robežās izmantosim alternatīvās enerģijas avotus.

Aprūpe, medicīna
1.Turpināsim uzlabot sociālo pakalpojumu sniegšanu un centra attīstību Brīvības ielā 45.
2.Līdz 2011. gadam izveidosim sociālo māju, pilsētas esošo resursu ietvaros.
3.Uzsāksim ikmēneša bezmaksas juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem, tās finansējot no budžeta līdzekļiem.
4.Veicināsim Jēkabpils centrālās slimnīcas attīstību, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.
5.Turpināsim pilsētas budžetā iekļaut līdzekļus jauno ārstu - speciālistu piesaistei.
6.Ieviesīsim mammogrāfijas izmeklēšanas metodi.
7.Izveidosim dienas stacionāru.
8.Reizi ceturksnī nodrošināsim ārstu ? speciālistu bezmaksas konsultācijas maznodrošinātiem pilsētas iedzīvotājiem.
Izglītība, kultūra, sports
1.Turpināsim skolu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu.
2.Rosināsim Jēkabpils pamatskolas pārvietošanu uz pašreizējām ģimnāzijas ēkām, piebūvējot ledus halli vai peldbaseinu un Valsts ģimnāzijas izvietošanu Jēkabpils pamatskolas ēkās, tās paplašinot un rekonstruējot.
3.Līdz 2009. gada 1. septembrim izremontēsim dabas zinību kabinetus Jēkabpils 2. un 3. vidusskolā.
4.Līdz 2010. gada 1. septembrim rekonstruēsim divus bērnu dārzus radot jaunas 370 vietas.
5.Līdz 2010. gada 1. jūlijam rekonstruēsim brīvdabas estrādi uz Ādamsona saliņas.
6.Turpināsim Krustpils pils atjaunošanu.
7.Rekonstruēsim Krustpils kultūras namu.
8.Izveidosim pie Radžu ūdenskrātuves aktīvās atpūtas zonu izmantojot ES līdzekļus.
9.Pabeigsim stadiona un sporta nama rekonstrukciju.
10.Uzliksim skeitparkam jumtu.

Mēs esam atbildīgi tikai vēlētājiem un gatavi strādāt jēkabpiliešu labā!

22.04.2009 15:17:00