"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Vai Tev ir radusies sajūta, ka pie varas esošie nevar, nesaprot un negrib risināt jautājumus pēc būtības, nespēj un pat nevēlas pieņemt adekvātus lēmumus, nemaz nerunājot par tādām it kā vienkāršām lietām kā - dot mums visiem cerību un ticību?

MŪSU VĪZIJA: Mēs redzam Latviju kā labklājības valsti ar augstu iedzīvotāju apmierinātības līmeni, bez atpalikušām provincēm.

MŪSU MĒRĶIS: godīga, profesionālāka, kompetenta, neliela un efektīva pārvalde Liepājā, kas strādā sabiedrības labā.

MŪSU PRIORITĀTE: pašvaldības uzmanības centrā ir cilvēks un viņa vajadzības.

MŪSU LĪDZEKLIS: taisnīgums. Tas nozīmē- atbildēt par solījumiem, apliecināt godīgumu un tiesiskumu, neizmantot varas dotās iespējas personīga vai partijas labuma gūšanai.

LIEPĀJAS BUDŽETS UN PĀRVALDE

1. Veiksim pašvaldības funkciju auditu, definējot prioritātes.

2. Veiksim pašvaldības uzņēmumu darbības efektivitātes izvērtējumu, nosakot peļņas un rentabilitātes kritērijus.

3. Veiksim budžeta labojumus, strikti nodalot sociālajām vajadzībām paredzētos līdzekļus.

4. SCP veiks ar ES līdzfinansējumu attīstāmo projektu efektivitātes un prioritāšu izvērtēšanu, to
realizācijas uzsākšanu iespējami īsos termiņos.

5. Mēs iestāsimies par ekonomisko grupējumu ietekmes izskaušanu Liepājas pilsētas pašvaldībā.

6. SCP atbalstīs jaunu ražošanas un pakalpojumu uzņēmumu izveidi pašvaldības teritorijā.

7. SCP izstrādās centralizētu ieprkumu programmu pašvaldības vajadzībām kopā ar budžeta sastādīšanu, padarot iepirkumu procedūru caurspīdīgu, prognozējamu un plānojamu. Nodrošināsim vienotu publiski pieejamu informāciju sistēmu.

8. Maksimāli vienkāršosim dokumentu apriti pašvaldībā, ieviešot e-pārvaldi, padarot lēmumu pieņemšanu caurspīdīgu, tādejādi mazinot korupcijas riskus.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE UN NODARBINĀTĪBA

1. SCP izstrādās Liepājas prioritāros biznesa vides attīstības virzienus - rūpnieciskā ražošana, osta, lidosta, pakalpojumi, tūrisms.

2. Izstrādāsim pašvaldības piedāvājuma paketi mazajam un vidējam uzņēmējam biznesa atbalstīšanai un uzsākšanai.

3. SCP veiks mājražotāju un mazo tirgotāju atbalsta programmas izstrādi.

4. SCP stimulēs "Biznesa atbalsta centra" izveidi.

5. SCP veiks Liepājas SEZ darbības un lietderības izvērtējumu.

PILSĒTVALDE, INFRASTRUKTŪRA UN TRANSPORTS

1. SCP sekmēs Liepājas pilsētas vēsturiskā centra atjaunošanu.

2. Rosināsim lielveikalu un citu mūsdienīgu celtņu būvēšanu pilsētā un mikrorajonos.

3. Racionāli organizēsim transporta plūsmu, saskaņojot to ar infrastruktūras attīstību un remontu.

4. Veiksim sistemātisku pilsētas notekūdeņu sistēmas atjaunošanu un regulāru uzturēšanu darba kārtībā.

5. Veiksim pilsētas ekoloģisko un pilsētvidi degradējošo problēmu apzināšanu un neatliekama risināšanas plāna izstrādi.

6. Ar pašvaldības administratīvajiem instrumentiem ierobežosim azartspēļu biznesu pilsētas centrā.

7. Izstrādāsim ilgtermiņa sabiedriskā transporta attīstības shematisko plānu uz pašvaldības un privātās partnerības principiem.

8. Veicināsim kompleksu atpūtas zonējuma plāna izveidi un racionālu izpildi, izmantojot dabiskās pilsētas vērtības- jūru, Liepājas un Tosmares ezerus, Tirzniecības kanālu, parkus un zaļās zonas. Sekmēsim veloceliņu tīkla izbūvi Liepājā.

9. SCP sekmēs Liepājas pilsētas apvedceļa būvniecību.

IZGLĪTĪBA, SOCIĀLĀ, MEDICĪNAS APRŪPE UN DROŠĪBA

1. Veicināsim vispusīgas izglītošanās iespējas Liepājā.

2. Veicināsim iedzīvotāju sākotnējo un tālākizglītību, un jaunu darba vietu veidošanu ciešā sadarbībā ar darba devējiem.

3. SCP veicinās Pašvaldības policijas darba koordināciju ar Valsts policiju un Zemessardzi. Piedāvāsim policistu un iedzīvotāju patruļu izveidi.

4. Nodrošināsim pilsētas bērnus ar vietām pirmsskolas iestādēs un sākumskolas bērnus ar brīvpustdienām.

5. Sakārtosim sporta laukumus skolu tuvumā. Iesaistīsim iedzīvotājus bērnu rotaļu laukumu izveidē.

6. Palīdzēsim segt valsts noteikto patcenta iemaksu par ārstēsanos slimnīcā no pašvaldības budžeta maznodrošinātiem Liepājas iedzīvotājiem.

7. Sadarbībā ar NVO, veicināsim iedzīvotāju savstarpējas palīdzības sniegšanu un sociāli neaizsargāto personu apzināšanu.

8. Nodrošināsim kultūras un sporta pasākumu pieejamību iedzīvotājiem ar īpašām vajadžībām, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā ar NVO starpniecību.

ENERĢĒTIKA UN ENERGOEFEKTIVITĀTE

1. Veiksim pašvaldības ēku energo auditu un siltināšanu.

2. Veicināsim uzņēumu attīštību, kas izmantos atjaunojamus dabas energo resursus.

3. Stimulēsim privāto īpašumu energio patēriņa, saimniecības efektivitātes sakārtošanu.

15.04.2009 0:32:00