"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
PCTVL apvienības Liepājas pilsētas domes 2009. gada vēlēšanu programma.

Mēs esam par sabiedrības solidaritāti, par vienādu attieksmi pret visiem pilsētas iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu tautības, dzimtās valodas vai sociālās izcelsmes.
Mēs esam par mazākumtautību skolu saglabāšanu, par tiesībām izmantot krievu valodu valsts un pašvaldību iestādēs, par visu tautu un laikmetu kultūras pieminekļu saglabāšanu.
Mēs esam par to, lai Liepājas Domē tiktu ievēlēti godīgi cilvēki, kuri vēlas strādāt visas tautas labā, kuri nav sevi notraipījuši piedalīšanos nelikumīgos un šaubīgos darījumos un privatizācijā.
Mēs esam par Liepāju kā tūrisma, kultūras un rūpniecības centru, kas būs atvērts kontaktiem gan ar Rietumiem, gan ar Austrumiem.


Tiekot Domē, pirmais, ko mēs izdarīsim:
? Nepieļausim īres un komunālo pakalpojumu, kā arī pilsētas sabiedriskā transporta izmantošanas maksas pieaugumu un pārrēķināsim to attiecībā uz reāliem izcenojumiem;
? Nepieļausim īrnieku, īpaši mazturīgo, sociāli neaizsargāto ģimeņu un ģimeņu ar bērniem izlikšanu no dzīvokļiem bez citas dzīvojamās platības piešķiršanas;
? Radīsim visu rūpniecības, zemes, dzīvojamā fonda objektu privatizācijas un nemērķtiecīgas pašvaldību līdzekļu izmantošanas likumības pārbaudes komisiju;
? Samazināsim ierēdņu skaitu un novirzīsim ietaupītos līdzekļus sociālo problēmu risināšanai;
? Optimizēsim pašvaldību administratīvo iestāžu darbību, vienkāršojot birokrātiskās procedūras;
? Piešķirsim pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atvieglotu braukšanu municipālajā transportā;
? Radīsim transporta satiksmes optimizācijas programmu. Iniciēsim īpaši nepieciešamo tilta, viadukta celšanu sastrēgumu likvidēšanai;
? Izsludināsim totālu cīņu ar korupciju;
? Radīsim municipālo krievu skolu saglabāšanas programmu izglītības reformas seku pārvarēšanas atbalstam;
? Atjaunosim airēšanas sporta treniņu kompleksu Atekas salā ar pastāvīgu finansējumu no pilsētas budžeta;
? Radīsim un atbalstīsim brīvprātīgas kopienas efektīvākam drošības un kārtības nodrošinājumam pilsētā;
? Radīsim laukumus suņu pastaigām nepieciešamajā daudzumā un specializētu dresējuma laukumu, ierīkosim dzīvnieku kapsētu.

Mēs apsolām:
? Pastiprināt sabiedrības kontroli pār dzīvojamo māju apsaimniekošanu;
? Atcelt nepamatotus alternatīvo siltumapgādes veidu ierobežojumus;
? Restrukturēt īres maksas un komunālo maksājumu parādus;
? Izstrādāt kompensāciju mehānismu medicīnas iestādēm par mazturīgo iedzīvotāju bezmaksas apkalpošanu un profilaktisko skolnieku vakcināciju;
? Nodrošināt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas darbību pilsētas interesēs;
? Palīdzēt Liepājas pilsētas uzņēmumiem nodibināt sakarus ar stratēģiskiem partneriem citas valstīs ar mērķi veicināt tranzītbiznesa attīstību.
? Īstenot pilsētai svarīgo lēmumu pieņemšanu tikai pēc sabiedrības apspriešanas;
? Nodrošināt uzņēmējiem godīgo un neslēpto konkursu rīkošanu ar komisijas locekļu savlaicīgās rotācijas palīdzību.
? Palielināt pašvaldību izdevumus sociālajai palīdzībai;
? Radīt un attīstīt municipālos uzņēmumus ar darba vietām mazturīgajiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
? Radīt sabiedriskās ēdināšanas tīklu mazturīgajiem;
? Izmaksāt vienreizējo pabalstu no pilsētas budžeta bērna piedzimšanai;
? Atjaunot vai uzcelt bērnudārzus līdz pilnīgai rindas likvidācijai;
? Finansēt piemiņas vietu, antihitlera koalīcijas dalībnieku un Otrā pasaules kara upuru brāļu kapu restaurāciju un uzturēšanu;
? Izstrādāt regulārās kontroles programmu pār apkārtējās vides kārtību ar ekoloģisko organizāciju piesaistīšanu un informācijas izsludināšanu par novirzēm no ES ekoloģisko prasību gadijumiem;
? Radīt vienotu un efektīvu pusaudžu noziedzības, alkoholisma un narkomānijas novēršanas sistēmu ar bezmaksas sporta sekciju un interešu klubu attīstības palīdzību;
? Palielināt municipālās piemaksas pedagogu algām;
? Veicināsim naturalizācijas procesu, aktīvāk iesaistisim visus pilsētas iedzivotājus Liepājas attīstības procesos.
? Īstenot mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta politiku uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.

Mēs esam pārliecināti:
? Katram deputātam ir nepieciešams regulāri atskaitīties par konkrēti padarīto darbu pēc deklarētās programmas punktiem.

Mūsu mērķis ir garantēt katrai Liepājas ģimenei drošību un labklājību.

16.04.2009 12:33:00