Partija "LPP/LC"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
ĢIMENE, MĀJAS, DARBS katram liepājniekam!

Liepājā ir mūsu saknes. Šeit dzīvo mūsu ģimenes, te ir mūsu mājas un darbs.
Mēs LPP/LC apvienojušies Liepājas Pilsētas Patrioti aicinām visus Labas gribas Cilvēkus kopīgi vienoties jaunai politikai pilsētā, kas izveidotu Liepāju par skaistāko, drošāko, ekonomiski stabilāko pilsētu Latvijā, kurā aug pilsētnieku labklājība un vienotība, kur vēlas atgriezties tās viesi.
ĢIMENE. Tā bija, ir un būs valsts un katra cilvēka dzīves pamats un spēka avots. Mēs iestājamies par kristīgo vērtību nostiprināšanu ģimenēs.
Mēs turpināsim īstenot efektīvu bērnudārzu attīstības programmu, to celtniecību. Ieviesīsim kompensācijas par auklīti. Rosināsim vecāku ienākuma nodokļa samazināšanu atbilstoši bērnu skaitam ģimenē ? jo vairāk bērnu, jo mazāks nodoklis.
Ciešā sadarbībā ar valdību panāksim speciāla fonda izveidi "Trešais tēva dēls", kad vienam no ģimenes 3 bērniem ir iespēja mācīties augstskolā bez maksas, ar motivāciju palikt dzimtajā pusē.
Piesaistot privātos līdzekļus, paplašināsim bērnu ēdināšanu, sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm, invalīdiem un veciem cilvēkiem.
Uzlabosim liepājnieku veselīga dzīvesveida iespējas Liepājā, veidojot un uzturot daudzveidīgu un plašu kultūras un sporta vidi, kvalitatīvai, veselīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.
Īpaši atbalstīsim talantīgos un centīgos Liepājas bērnus un jauniešus, kas ar mācībām, spējām un rezultātiem sevi ir apliecinājuši.
Veselībā rūpēsimies par iespēju kvalitatīvi un savlaicīgi saņemt agrīnos slimību diagnostikas pakalpojumus. Diferencēsim atšķirīgus pakalpojumus: ambulatorās iestādes veic profilaksi, diagnostiku un aprūpi, bet stacionārās ? akūto un plānveida palīdzību, ārstēšanu, nodrošinot pacientiem mājas aprūpi.
Iestāsimies par Liepājas teātru, muzeju un citu kultūras vērtību attīstību, lai piesaistītu tūristus pilsētai.
Sadarbosimies ar visām kristīgajām konfesijām, lai veicinātu Liepājas garīgo uzplaukumu.
MĀJAS. Mūsu kopējās mājas ir Liepāja, savukārt pilsētu veido mūsu katras atsevišķas ģimenes mājokļi. Tikai abpusēja sadarbība ļaus pilsētai būt tīrai, skaistai un augošai.
Iestāsimies par vienīgā mājokļa saglabāšanu un īpašiem atbalsta pasākumiem krīzes situācijās, kad pašvaldībai jāsniedz atbalstu, izvērtējot katru atsevišķu gadījumu un situāciju.
Lai piesaistītu pilsētai speciālistus, renovēsim dzīvojamo fondu. Veicināsim tā energoefektivitātes uzlabošanu. Piesaistīsim struktūrfondu resursus.
Attīstīsim pilsētas infrastruktūru ? apgaismošanu, ielu kvalitatīvu asfaltēšanu, rotaļu laukumu un veloceliņu izveidi, sporta un atpūtas centrus, kultūras projektus. Jūras un ezera tiešajā tuvumā atpūtas kompleksu izveidi.
Iestāsimies par operatīvu un konkrētu cīņu ar ielu noziedzību, alkoholismu, narkomāniju, prostitūciju un azartspēļu izplatību. Stingrāk kontrolēsim alkohola tirdzniecību un smēķēšanas noteikumu ievērošanu sabiedriskajās vietās.
Organizēsim efektīvu transporta plūsmu.
Strādāsim pie iespējām liepājniekiem saņemt lētākus siltuma pakalpojumus, liberalizējot siltuma ražošanu.
Pašvaldībai, veicot Liepājas pilsētas infrastruktūras attīstību, kā prioritātei ir jābūt vietējam ražotājam, pakalpojuma sniedzējam, pie augstākajām prasībām kvalitātē, garantijās un konkurētspējīgākās cenas.
Rūpēsimies par gaisa piesārņojuma samazināšanu Liepājā.
DARBS. Ja liepājniekiem ir darbs, tad ir drošība par mājām un stabilitāte ģimenē.
Mēs, balstoties uz savu pieredzi, zināšanām un resursiem, strādāsim uz investīciju un uzņēmēju piesaisti Liepājai, lai, izmantojot ģeogrāfiskā stāvokļa priekšrocības, liepājnieku zināšanas un darba pieredzi, kā arī resursus un iespējas ko sniedz Liepājas Speciālā ekonomiskā zona, saglabātos esošās un tiktu radītas jaunas darba vietas.
Uzlabosim Liepājas Būvvaldes darbu, lai sekmētu investīciju piesaisti pilsētai. Izstrādāsim jaunu, perspektīvu pilsētas attīstības plānu. Izstrādāsim precīzus un nepārprotamus pilsētas būvnoteikumus.
Iesaistīsimies jaunu uzņēmumu stimulēšanas procesā, piesaistot ES fondu līdzekļus, izveidojot stiprus biznesa, inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrus.
Iesaistīsim bērnus un jauniešus darbā vasaras brīvlaikā.
Iesaistīsim jauniešus, bezdarbniekus, invalīdus un citus liepājniekus dažādos darbos un pienākumos pilsētas labā.
Veicināsim uzņēmēju sadarbību ar augstskolām un profesionālās izglītības iestādēm, lai izglītības programmas tiktu veidotas atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.

04.06.2009 16:26:00