"Tautas partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Apzinoties esošo finanšu situāciju pasaulē, valstī un Liepājā, piedāvājam tādu programmu, kas vērsta ne tikai uz krīzes pārvarēšanu, bet arī uz pilsētas tālāku attīstību.
Tā ir reāla programma, kas atbilst liepājnieku interesēm. Esam pārliecināti ? Liepāja pārvarēs arī šo krīzi, bet tikai kopsolī ar saviem cilvēkiem, valsti, Eiropu.

MĒRĶIS
Liepāja ? Kurzemes uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras un sporta centrs.

PRIORITĀTES
Izglītība, kultūra ->Darbs ->Drošība.

VĒRTĪBAS
Pieredze. Kompetence. Atklātība.
IZGLĪTĪBA
Nostiprināsim Liepāju kā Kurzemes izglītības, inovāciju un zinātnes centru.

 Veicināsim Liepājas Universitātes nozīmi pilsētas attīstībā.
 Atbalstīsim zinātņu un inovāciju parka izveidi.
 Ieviesīsim pašvaldības ?Zinātnes balvu?, atbalstot zinātniekus.
 Šogad atvērsim Valsts ģimnāziju.
 Atbalstīsim talantus un izcilības.
 Katru gadu atvērsim jaunu bērnudārzu, nodrošinot vietas visiem mazuļiem.
 Atbalstīsim katru krīzes situācijā nonākušu bērnu.
 Turpināsim pedagogu veselības apdrošināšanu.
 Īstenosim skolu, bērnudārzu siltināšanu un mācību aprīkojuma modernizāciju.
 Sekmēsim Liepājas 6.vidusskolas izaugsmi par ģimnāziju.
 Pabeigsim 5.vidusskolas modernizāciju.
 Sekmēsim Mākslas vidusskolas attīstību par Dizaina koledžu.
 Uzcelsim peldbaseinu pie LOC.
 Izskaudīsim pārspīlētas prasības izglītības iestādēm.
 Izveidosim bērnu, jauniešu centrus mikrorajonos.
 Atbalstīsim sportu .
 Atvērsim Speciālās izglītības centru.
 Atvērsim ?Jauniešu māju?, piesaistot ES līdzekļus.


KULTŪRA
Atbalstīsim kultūru kā pilsētas ekonomiskās attīstības veicinātāju.

 Nostiprināsim Liepāju kā nozīmīgu festivālu, koncertu utt. pilsētu.
 Īpaši veicināsim tautas mākslas un kultūras, pašdarbības kolektīvu izaugsmi.
 Sekmēsim Liepājas Latviešu biedrības nama kā Liepājas kultūras centra attīstību.
 Atvērsim Jūrniecības muzeju.
 Ieviesīsim īpašu radošās inteliģences atbalsta programmu.
 Sekmēsim Liepājas Rakstnieku un Mākslinieku savienības nodaļu attīstību.
 Ieviesīsim Liepājas kultūras balvu.
 Izveidosim Liepājas kultūras vērtību reģistru.
 Panāksim Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģeļu iekļaušanu UNESCO kultūrmantojumu sarakstā.
 Nodrošināsim Liepājas teātri ar mazo zāli.
 Turpināsim atbalstīt profesionālo mākslu.
 Atbalstīsim Liepājas veiksmīgu startu ?Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014? konkursā.

DARBS
Sekmēsim pilsētas attīstību un radīsim jaunas darba vietas.

 Piesaistot ES, valsts finansējumu:
o siltināsim mājokļus;
o rekonstruēsim stacijas laukumu un Gulbju dīķi;
o īstenosim Zirņu-Ganību ielas maģistrālo projektu.
o pagarināsim tramvaja līniju;
o uzbūvēsim daudzfunkcionālo centru ?Lielais dzintars?;
o sakārtosim pilsētas un ostas infrastruktūru.
 Sekmēsim uzņēmējdarbību pakalpojumu nozarēs, īstenojot vērienīgus starptautiskus un valsts pasākumus.
 Līdzfinansēsim mājokļu energoauditus, tehnisko projektu izstrādi.
 Turpināsim atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus.
 Krīzes laikā atbalstīsim uzņēmumus, turpinot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.
 Atbalstīsim zaļos tirdziņus.
 Palīdzēsim bezdarbniekiem, iesaistot algotajos pagaidu darbos un jaunu specialitāšu apguvē.


DROŠĪBA
Radīsim liepājniekos drošības sajūtu par sevi, savu veselību, ģimeni un mājām.

 Uzlabosim Liepājas reģionālās slimnīcas u.c. medicīnisko centru pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.
 Piesaistīsim ES līdzekļus slimnīcas modernizācijai.
 Atbalstīsim kvalificētu speciālistu piesaisti un mediķu pēcdiploma izglītību.
 Atbalstīsim bezmaksas veselības aprūpes akcijas.
 Atbalstīsim maznodrošināto, vientuļo pensionāru un citu riska grupu veselības pakalpojumu daļēju apmaksu.
 Rūpēsimies par tālāku pilsētvides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 Piemērosim 8.vidusskolu bērniem ar īpašām vajadzībām.
 Plašāk informēsim par sociālajiem pakalpojumiem.
 Sniegsim operatīvu atbalstu krīzē nonākušajiem.
 Aktivizēsim NVO lomu pakalpojumu sniegšanā.
 Nodrošināsim regulāras policijas patruļas.
 Uzstādīsim videonovērošanas iekārtas visās izglītības iestādēs u.c. sabiedriskajās vietās

22.04.2009 15:08:00