Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
No mūsu saraksta ievēlētie deputāti ir Latvijas patrioti, kas nebaidās izaicinājumu un grūtības. Mūsu darbība ir ietverta principā ? Atbalsti savējos.
Uzturēsim lietišķu un praktisku sasaisti ar Latvijas Republikas Saeimas frakciju, Eiroparlamenta deputātiem no Apvienības TB/LNNK, citu labējo partiju pārstāvjiem, nevalstiskajām organizācijām un pilsoņiem, risinot liepājnieku finansu, sociālā un nacionālas vajadzības.

Pārvalde un finanses:
Profesionāli izvērtēt pilsētas izdevumu lietderību un atdevi. Amatpersonu personīgu atbildība par korupcijas un izšķērdības faktiem, ieviešot ?uzticības? telefonu kukuļošanas un birokrātijas izskaušanai. Samazināt birokrātisku lēmumu procesu Būvvaldes darbībā. Pārņemt valsts funkcijas pieminekļu aizsardzībā. Pilsētas attīstības plāna izvērtēšana un pārstrādāšana par katru noteiktu Liepājas teritoriju, veicinot investīcijas un konkurenci. Budžeta ieņēmumu un izdevumu publicēšana katru mēnesi.

Izglītība:
Saglabāt latviešu mācību iestāžu pastāvēšanu un citu valodu izglītības centrus, tos finansējot pēc partnerības principa.
Nodrošināt vidējo profesionālo un augstskolās studējošo zināšanu izmantošanu Liepājai pašvaldības un tās uzņēmumu darbā. Motivētas sociālās vides veidošanu liepājniekiem ? jauniem speciālistiem un to ģimenēm. Universitātes kā Kurzemes izglītības centra konkurētspējas palielināšana.

Kultūra:
Latviska pilsētvide jebkurā pilsētas rajonā kā pamatuzdevums kultūras norisēs! No pilsētas budžeta algotu kultūras darbinieku skaita samazināšana un privātu profesionāļu iesaistīšana kultūras norisēs. Veco un politiski represēto ļaužu un daudzbērnu ģimeņu atbalsts atpūtas un kultūras dzīvē. Liepājas muzeja darbības maiņa, tur kardināli mainot esošo un ieviešot demokrātisku Eiropas tradīciju un darba stilu. Jūrniecības muzeja projekta virzība, izmantojot pilsētas starptautiskās sadarbības iespējas. Rūpīgi sekot, lai kultūras pasākumu norisē tiktu ievērota lojāla attieksme un cieņa pret latviešu valodu un pamatnācijas kultūras vērtību izpratni.

Veselības aizsardzība, sociālās garantijas:
Ģimenes ārstu prakses un privātprakses atbalstīšana primārās veselības aizsardzības centros. Dežurējošā un mājas medicīniskās aprūpes dienesta atbalsts. Bērnu īslaicīgi uzturēšanas punkti kā sociāls risinājums ģimeņu krīzes gadījumos. Pašvaldības materiāls atbalsts, iesaistoties reliģisko draudžu sociālajā darbā un organizējot ?tautas virtuves?.

Komunālā un mājokļu saimniecība:

Kvantitatīva ES projektu līdzekļu investīcija dzīvojamo māju siltināšanā un renovācijā. Māju apsaimniekotāju kontrole un uzraudzība, tos sertificējot. Atbalstīt alternatīvo pilsētas rajonu vai atsevišķu ēku apkuri, tādējādi mazinot ?Liepājas enerģijas? monopolstāvokli. Siltumenerģijas ?zudumu? kā nelikumīgu maksājumu likvidēšana. Atvēlēt pilsētas zemi, kura netiks izmantota tuvāko 5 gadu laikā, mazdārziņu ierīkošanai bez atlīdzības.

Uzņēmējdarbība:

Atbalstīt vietējo mazo un vidējo uzņēmējdarbību, pirmkārt tiem piedāvājot pašvaldības pasūtījumus.

Pilsoņu drošība:
Kritiski izvērtēt un atjaunot pilsētas tehnogēno un kriminālo draudu novēršanas un ārkārtas situāciju rīcības plānu. Panāksim reālus ierobežojumus pašdarinātā alkohola tirgošanai. Atbilstoši finansu iespējām pārskatīsim pašvaldības policijas darbinieku skaitu to darba efektivitāti. Strikti ierobežosim kriminogēno patvaļu pret mazdārziņu apsaimniekotājiem.

Pilsētvide un tūrisms:
Panāksim, lai Karosta kļūtu par pilsētbūvniecības pieminekli. Par pašvaldības un privātiem līdzekļiem iekonservēt Karostas vērtīgākos vēsturiskos objektus. Pēc Piejūras slimnīcas reorganizācijas atkal apvienot Jūrmalas parka dienvidu un ziemeļu platības ar publiskas atpūtas vietām. Paplašināt zivju tirgu Promenādē. Veikts pilnu vēsturiskā bruģa inventarizāciju Pagātnes statuju un citu vēsturisku objektu eksponēšana pilsētas vidē. Vismaz 20 jauni tūrisma informācijas un vietējo laikrakstu bezmaksas publiskie stendi pilsētas ielās! Tūrisma mārketinga aktivitātes vērst ne tikai rietumu, bet arī citos virzienos. Turpināt labvēlīgu apstākļu atbalstu privātajam kapitālam tūrismā. Veikt aktīvākus pasākumus Promenādes izbūvei līdz pludmalei. Pašvaldības atbalstu gidu sagatavošanā. Svešvalodu apguves motivācijas tūrisma pakalpojumu jomā strādājošiem.

23.04.2009 17:18:00