Sociāldemokrātiskā partija-SDP
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
?Sociāldemokrātiskā partija ? SDP? uzskata, ka Latvijai nepieciešama politika, kas balstās uz sociāldemokrātiskām vērtībām, kas ļaus izveidot labklājības sabiedrību. Cilvēki ir noguruši no valsts sociālās un ekonomiskās bezatbildības. Šobrīd, kad krīze pārmaiņas padarījusi par neizbēgamām, mums jāpārveido savu valsti un jāizlabo kļūdas, kuras pieļautas. Mums tas jāsāk ar pašvaldībām.

Uzņēmējdarbībai ? atvērtība un atbalsts

Pašvaldībām jāpalīdz uzņēmējiem radīt darbavietas un godīgi pelnīt naudu un, nevis jātraucē. Jo īpaši svarīgi tas ir ekonomiskā krituma laikā.

-Galvenajam principam pašvaldību un uzņēmēju mijiedarbībā jāskan ? ?vispirms atļaujam?, nevis ? vispirms aizliedzam?. Mēs panāksim birokrātiskās un administratīvās regulēšanas līmeņa samazināšanu pašvaldībās.

-Korupcija pašvaldībās jāizskauž nevis pateicoties represīvām metodēm, bet gan veidojot ?caurspīdīgas? procedūras pieņemot jebkurus lēmumus, tai skaitā lēmumus par sadarbību ar uzņēmējsabiedrībā.

-Caurspīdīgums lēmumu pieņemšanā padarīs par neiespējamu vēl viena ?Dienvidu tilta? celtniecību gan Rīgā, gan jebkurā citā vietā.

Pašvaldību iedzīvotājiem ? palīdzība, skolas un drošība

Pat ekonomiskās krīzes laikā ir izdevumu jomas, kurām jāpaliek prioritārām. Tā ir sociālā palīdzība pašvaldību iedzīvotājiem, izdevumi skolām un bērnudārziem, kā arī drošībai. Mēs veidosim sociāli atbildīgu budžetu katrā pašvaldībā.

-?Sociāldemokrātiskā partija - SDP? nesamazinās sociālā atbalsta izdevumus pašvaldību iedzīvotājiem, bet padarīs palīdzības saņemšanu vienkāršāku un efektīvāku.

-Mēs nenodarbosimies ar skolu reorganizāciju uz izglītības pieejamības un kvalitātes rēķina. Tā vietā mēs izmantosim jaunu pieeju skolas un pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībā, slēdzot privāti ? sabiedriskās partnerības līgumus bērnudārzu, sporta centru un baseinu celtniecībai.

-Pašvaldības policijai jākļūst par vienu no pamatelementiem cīņā ar noziedzību. Sīku administratīvu pārkāpumu apkarošanas vietā pašvaldības policijai jāuzņemas kārtības nodrošināšanas funkcija. Lai apkarotu un cīnītos ar noziedzību jāizmanto jaunās tehnoloģijas, pirmkārt, efektīvu video novērošanu.

Pašvaldības un Eiropas Savienība ? ES mums, nevis mēs ? ES

Dalība Eiropas Savienībā nozīmē ne tikai pienākumus, bet arī sniedz tiesības uz atbalstu. Pašvaldībām maksimāli jāizmanto līdzekļi, kas ir pieejami ES fondos pašvaldību iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

-?Sociāldemokrātiskā partija - SDP? aktīvi strādās ar ES fondu resursu piesaisti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai, pirmkārt, lai cīnītos ar enerģijas zudumiem.

-Tiek turpināts darbs ar ES fondiem siltuma trašu renovācijai un alternatīvo elektroenerģijas avotu attīstībai.

Mājokļi ? pieejami un efektīvi

Katram Latvijas iedzīvotājam jābūt reālām tiesībām uz mājokli. Tāpat katram Latvijas iedzīvotājam jābūt tiesībām atklāti un efektīvi pārvaldīt savu mājokli.

- Turpināsies pašvaldības dzīvokļu fonda palielināšana.

-?Sociāldemokrātiskā partija - SDP? turpinās strādāt, lai nevienā apdzīvotā vietā nebūtu bezpajumtnieku ģimeņu ar bērniem.

Vispusīga saskaņa - kopā pret krīzi

Pašvaldībām jākļūst par sociālās, etniskās un reliģiskās saskaņas politikas piemēru valstī. Visu cilvēku kopīgam darbam sevis un pašvaldības labā, neatkarīgi no atšķirībām, jākļūst par pamatu ne tikai sabiedrības saliedēšanai, bet arī krīzes pārvarēšanai mūsu valstī.

15.04.2009 18:21:00