Politiskā partija "Spēks vienotībā"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Pamatprincipi
Godīgums, profesionālisms, atklātība un partijas programmas realizācija katram savā administratīvajā teritorijā.
Medicīna un sociālā nodrošināšana.
Pilsētas sociālajā budžetā paredzēt līdzekļus,lai varētu segt iedzīvotājiem pusi no izdevumiem, kas saistīti ar ātrās neatliekamās medicīniskas palīdzības pamatotu izsaukšanu.
Paredzēt līdzekļus pensionāru, bezmaksas un ar atlaidēm, braukšanai sabiedriskajā transportā uz saviem mazdārziņiem vasaras periodā.
Izstrādāt programmu sociālo dzīvokļu izveidei ar pazeminātu īres maksu.
Maksimāli palielināt vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs un pielāgot to darba laiku pilsētas iedzīvotāju interesēm.
Uzņēmējdarbība.
Lai efektīvi risinātu pilsētvides problēmas maksimāli piesaistīt eiropas savienības struktūrfondu līdzekļus.
Pašvaldibas pasūtījumu izpildei,likumu robežās,maksimāli ievērot vietējo uznēmēju intereses un iespējas.
Komunālā saimniecība.
Meklēt iespējas siltumenerģijas tarifu samazinājumam pilsētā,kā arī meklēt iespējas alternatīvo kurināmo izmantošanai pisētas siltumapgādes sistēmā.
Nodrošināt pilsētas ielu un ceļu plānveidīgu remontu un uzturēšanu.
Izglītība, kultūra un sports.
Paredzēt līdzekļus skolotāju algu samazinājuma pilnīgai vai daļējai kompensācijai.
Izstrādāt programmu jaunatnes interešu izglītības palielināšanai.
Pievērst lielāku uzmanību sporta dzīves attīstībai pilsētā.
Bezdarbs.
Izstrādāt programmu investīciju piesaistei ,ar mērķi jaunu darbavietu izveidošanai pilsetā.
Realizēt iespēju darba tirgus sadalē ar Eiropas valstu ražosanas uzņēmumiem,noslēdzot tiešos līgumus darbinieku nodrošināsanai.

16.04.2009 12:45:00