"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Latvijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas (LSDSP) Rēzeknes pilsētas un novada nodaļas apņemas izdarīt:

1. Samazināt siltuma tarifu, samazinot zudumus tīklos - rekonstruēt pilsētas siltumtrases, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu līdzekļus.

2. Reorganizēt Rēzeknes biznesa centru RBC par reģionālo biznesa centru -konsultācijas biznesa projektu izstrādē, palīdzība projektu izstrādē naudas līdzekļu piesaistīšanai, juridiskas konsultācijas, tematisko semināru organizēšana.

3. Atjaunot atlaides pensionāriem sabiedriskajā transportā.

4. Saglabāt novadā esošās infrastruktūras vienības ? ūdenssaimniecība, katlu mājas, ceļu uzturēšana, medicīnas kabineti.

5. Pāriet uz ietvju un ielu braucamās daļas izbūvi un rekonstrukciju pielietojot bruģakmeni. Dibināt pašvaldības bruģakmens ražotni ? jaunas darba vietas, ceļi bez bedrēm.

6. Dibināt lētas ēdināšanas iestādi ? iespēja iedzīvotājiem neatkarīgi no finansiālās situācijas iegādāties pilnvērtīgas un lētas pusdienas.

7. Nodrošināt bērniem izglītības pieejamību tuvāk dzīvesvietai, saglābājot sākumskolu skaitu laukos.

8. Finansēt no pašvaldības budžeta bērnu un pusaudžu klubu darbību. Saglabāt interešu izglītības iespējas bērniem un jauniešiem pilsētā un novadā - bērnu un pusaudžu nodarbinātība, izglītības celšana, veselības uzturēšana.

9. Izveidot Ančupānos pilsētas atpūtas Mežaparku - veloceliņi, virvju takas, rodeļu trase, slēpošanas trases, trenažieru laukumi, labiekārtota teritorija.

Labklājība ? tā ir mūsu prioritāte!

18.04.2009 15:03:00