"Jaunais laiks"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Rēzekne ? tās ir mūsu mājas, tā ir mūsu mīlestība, ticība un pārliecība! Mums katram un visiem kopā ir sapnis par Rēzekni ? drošu, plaukstošu, augstas kultūras un izglītības pilsētu. Latgales cilvēki ir gana sīksti, uzņēmīgi un gudri, lai ne vien izdzīvotu, bet arī radītu paliekošas vērtības
Strādāsim, lai mazie rēzeknieši savā pilsētā pavadītu bezrūpīgu bērnību, skolēni un studenti apgūtu kvalitatīvas zināšanas, darba cilvēki -strādātu un veiksmīgi veidotu savu karjeru, pensionāri vadītu gaišas un nodrošinātas vecumdienas siltos mājokļos
Ja tautības būtu krāsas, tad Rēzekne būtu viskrāsainākā Latvijas pilsēta. Mēs strādāsim, lai šīs krāsas kļūtu košākas. Vērtību izpratnē, tas nozīmē - cilvēks, ģimene un sabiedrība
Mūsu prioritātes ? jaunu darba vietu izveide, pilsētas un reģiona uzņēmējdarbības konkurētspējas sekmēšana, pilsētas saimniecības racionalizācija, investīciju piesaiste un efektīva pašvaldības pārvalde
Ekonomiskā attīstība
Rēzeknei jāatjauno rūpnieciskās pilsētas statuss! Neatkarīgi no tā, kas ir uzņēmumu īpašnieki, pilsētas administrācijai ir jārūpējas par apgrozījuma pieaugumu, eksportu, darba vietu daudzumu un konkurētspēju
1.Uzsāksim vērienīgu pilsētas mājokļu siltināšanas programmu, nodrošinot darbu Rēzeknes celtniecības uzņēmumiem
2.Attīstīsim Biznesa inkubatoru jaunu uzņēmumu un inovāciju attīstībai
3.Aktīvāk piesaistīsim novada zemniekus tirgot savu produkciju pilsētas mikrorajonos ar mērķi nodrošināt pilsētniekiem lētākus un kvalitatīvākus vietējos produktus
Komunālā saimniecība un infrastruktūra
Rēzeknei ir jāizmanto labākie labas prakses piemēri energoefektivitātes jomā! Mūsu uzdevums ir nodrošināt lētus, efektīvus un galvenais uz vietējiem resursiem balstītus komunālos pakalpojumus
1.Pārskatīsim siltuma ražošanas un piegādes ekonomisko izdevīgumu
2.Izvērtēsim atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas iespējas (koģenerācija, biomasas izmantošana, metāna gāzes ražošana no atkritumiem, vēja enerģija)
3.Meklēsim iespējas pilsētas galvenās ielas ? Atbrīvošanas alejas rekonstrukcijai
4.Veiksim pilsētas Festivāla parka un Rēzeknes upes labiekārtošanu
Izglītība, kultūra un sports
Pilsētas vērtīgākā bagātība ir gudri cilvēki! Mums ir jānodrošina pilsētas zinātnieku, inženieru, konstruktoru, mediķu, mākslas un mūzikas speciālistu, pedagogu, sporta, atpūtas un izklaides speciālistu, administrācijas darbinieku un projektu vadītāju sadarbība jaunu, konkurētspējīgu produktu izstrādē
1. Turpināsim paaugstināt visa veida izglītības kvalitāti Rēzeknē
2. Sekmēsim Rēzeknes Augstskolas izaugsmi bakalaura, maģistrantūras studiju attīstību un stimulēsim doktorantūras programmu izveidošanu.
3.Uzsāksim profesionālās izglītības problēmu izskatīšanu, sekmējot konkurētspējīgāku speciālistu sagatavošanu vietējo uzņēmēju vajadzībām
4. Maksimāli nodrošināsim papildizglītības iespējas visu vecumu un sociālo grupu iedzīvotājiem mūža garumā.
5. Atbalstīsim interešu izglītības un sporta aktivitātes lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.
Sociālā palīdzība un veselības aprūpe
Sociāli vismazāk aizsargātie pilsētas iedzīvotāji jānodrošina ar cilvēciskiem dzīves apstākļiem un jāsekmē šo iedzīvotāju labklājības paaugstināšana
1.Nodrošināsim sezonas bezmaksas pārvadāšanu pensionāriem sabiedriskajā transportā uz mazdārziņiem
2.Nodrošināsim kvalitatīvu sociālās aprūpes un veselības pakalpojumu pieejamību visiem iedzīvotājiem
3.Atbalstīsim aktivitātes bezdarba un sociālās spriedzes mazināšanai.
Pašvaldības finanses un pārvalde
Izveidosim taupīgu un uz mērķtiecīgu pilsētas izaugsmi orientētu budžetu
1.Pārskatīsim budžeta veidošanās principus, novirzot pašvaldības resursus to lēmumu pieņemšanai, kuri dos iespējami ātrāku ekonomisko rezultātu
2.Pārskatīsim pašvaldības policijas pienākumus, nodrošinot kārtību pilsētā nakts stundās, klubos un izklaides vietās.
3.Nodrošināsim kārtīga un gādīga saimnieka principu pilsētas pārvaldes izpildvarā.
Šībrīža ekonomiskā situācija liek mums skarbāk novērtēt katra lomu, spēju un vietu dzīvē. Tā parāda, kurš ir liekvārdis un spēlmanis, kurš darba darītājs.
Jaunais laiks nebaidās no atbildības, to mūsu partijas biedri ir pierādījuši valsts līmenī, to esam gatavi darīt mēs ? savā pilsētā.

22.04.2009 15:41:00