Partija "LPP/LC"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
MĀJAS, DARBS, ĢIMENES LABKLĀJĪBA katram rēzeknietim!

Rēzekne ir mūsu saknes. Šeit dzīvo mūsu ģimenes, te ir mūsu mājas un darbs.
Mēs, LPP/LC apvienojušies Rēzeknes pilsētas patrioti, aicinām visus Labas gribas Cilvēkus kopīgi vienoties jaunai politikai pilsētā, kas izveidotu Rēzekne par skaistāko, drošāko, ekonomiski stabilāko pilsētu Latvijā, kurā aug pilsētnieku labklājība un vienotība, kur vēlas atgriezties tās viesi.

Rēzeknes domē strādāsim pilsētas un pilsētnieku labā!

TAUTSAIMNIECĪBA:

Radīsim labvēlīgus apstākļus inovatīvai uzņēmējdarbībai pilsētā, kas dos jaunas darba vietas un iztikas avotus pilsētas iedzīvotājiem, mazinās birokrātiskās barjeras.

Padarīsim pašvaldību par reālu atbalstu uzņēmējiem, veidojot biznesa vidi. Izmantosim ģeogrāfiskā stāvokļa priekšrocības, rēzekniešu zināšanas un darba pieredzi, lai nodrošinātu ar darbu rēzekniešu ģimenes.

Atbalstīsim mazo un vidējo uzņēmumu darbības uzsākšanu, attīstīšanu un saglabāšanu, piesaistīsim valsts un Eiropas Savienības struktūrfondu resursus industriālo parku veidošanai un jaunu darba vietu radīšanai.

Iesaistīsim sabiedrību pilsētas attīstības un rīcības plāna izstrādāšanā.

LABKLĀJĪBA UN IZGLĪTĪBA:

Padarīsim pilsētnieku labklājību par pašvaldības galveno mērķi.

Panāksim naudas līdzekļu pieaugumu pabalstiem pilsētas maznodrošinātiem iedzīvotājiem, mērķtiecīgi novirzīsim tiem, kam visvairāk ir niepieciešams. Atjaunosim pabalstus jaundzimušajiem.

Saglabāsim esošo izglītības iestāžu tīklu, padarīsim pieejamu izglītību, neatkarīgi no tautības, ticības, etniskās piederības.

Sadarbosimies ar augstskolām un profesionālās izglītības iestādēm, lai izglītības programmas tiktu veidotas atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.

Izveidosim vasaras nometnes, veicināsim nodarbinātības iespējas jauniešiem.

Saglabāsim un paplašināsim pirmsskolas izglītības iestāžu tīklu, radīsim jaunas vietas atbilstoši pieprasījumam.

Nodrošināsim iespējas jauniešiem pēc profesijas iegūšanas atgriezties strādāt Rēzeknes pilsētā, izveidojot pašvaldības stipendiju fondu.

Īpaši atbalstīsim talantīgos un centīgos Rēzeknes bērnus un jauniešus, kas ar mācībām, spējām un rezultātiem sevi ir apliecinājuši.

Saglabāsim veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, nodrošināsim visiem iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus.

Sekmēsim jaunu tehnoloģiju ieviešanu veselības aprūpē un medicīnas personāla kvalifikācijas paaugstināšanu.

Nodrošināsim sabiedrisko kārtību un padarīsim pilsētu par drošu iedzīvotājiem un viesiem.

Apkarosim nelegālo alkohola tirdzniecību pilsētā, izveidosim atskurbtuvi.

PILSĒTAS INFRASTRUKTŪRA:

Piesaistīsim pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai, sadarbojoties ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājiem.

Nodrošināsim efektīvu sabiedriskā transporta kustību Rēzeknē, saglabājot esošo tīklu un reisu skaitu.

Būvēsim jaunas un renovēsim esošās ielas, palielinot pašvaldības finansējumu un piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu ielu seguma sakārtošanai.

Strādāsim pie iespējām rēzekniešiem saņemt lētākus siltuma pakalpojumus, liberalizējot siltuma ražošanu. Veicināsim centralizētās siltumapgādes infrastruktūras renovāciju un attīstību.

Labiekārtosim bērnu rotaļu un aktivitāšu laukumus, pilsētas koplietošanas teritorijas.

Pielāgosim pilsētas vidi personām ar kustību traucējumiem.

KULTŪRA UN SPORTS:

Saglabāsim multiplikāro vidi pilsētā.

Atbalstīsim Kristīgo Dievnamu sakopšanu, lai veicinātu Rēzeknes garīgo uzplaukumu.

Sniegsim atbalstu radošiem kolektīviem, veicinot Latgales un Rēzeknes identitāti.

Veicināsim veselīgu dzīvesveidu, atbalstot ģimenes sporta veidus, sporta komandas un individuālus, talantīgus sportistus.

VISU APSOLĪTO MĒS IZDARĪSIM!

23.04.2009 13:21:00