Zaļo un Zemnieku savienība
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Godātie Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji!

Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) nāk pie jums ar tālas darbības programmu!
ZZS ir gatava uzņemties pilsētas vadību ne tikai labklājīgā un plaukstošā Latvijā, bet arī brīdī, kad situācija valstī nav tik spoža un ir smagi jāstrādā, lai saglabātu tautā možu garu, darba mīlestību un sakārtotu, attīstītu ne tikai vidi ikvienā mājā, sētā, uzņēmumā, bet arī cilvēkvidi ekonomiski depresīvajā reģionā.
Mums nav jāgaida glābiņš kā brīnums no skaidrām debesīm, mums visiem kopā tieši tagad ir aktīvi jāsadarbojas un jāizmanto situācija jaunu iespēju nodrošināšanai, jaunas attieksmes veidošanai, liekā atmešanai un racionālāku metožu ieviešanai.
Rēzekni tāpat kā visu Latviju ir skārusi ekonomiskā krīze, kuras sekas izjūt katrs pilsētas iedzīvotājs.
Pilsētas kopējo vidi veidojam mēs kopā, tāpēc apvienosim pilsētā dzīvojošās tautības, mazākumtautību biedrības, sociāli atstumtās un riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, ar ES projektu palīdzību tos integrējot sabiedrībā pilsoniskas sabiedrības veidošanai Latvijā kopumā. Darīsim to, kas ir atkarīgs no mums, lai mūsu skaistā zaļā Rēzekne ? Latgales sirds atgūtu tos straujos sirdspukstus, kas ir bijuši kādreiz.
Galvenā prioritāte šobrīd ir darbavietu saglabāšana izglītībā, medicīnā, ražošanā, militāro dienestu darbā un tas ir panākams attīstot nevalstisko organizāciju darbību, piesaistot Eiropas finansējumu un tādā veidā radot jaunas darba vietas.
Darbosimies vairākos virzienos:
1. EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA
Saskaņā ar pilsētas ražošanas prioritātēm rosināsim ražotņu modernizēšanu un pārorientēšanu, jaunu ražošanas uzņēmumu, objektu būvniecību.
Uzņēmējdarbībā veicināsim jaunu nozaru un uzņēmumu attīstību, atbalstīsim vietējos ražošanas uzņēmumus, veicināsim inovatīvu projektu realizāciju, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstību, lai veidotu jaunas darba vietas un mazinātu bezdarbu pilsētā. Atbalstīsim uzņēmēju iniciatīvas, kuri nodarbojas ar ekoloģiski tīrās produkcijas ražošanu, pārstrādi un realizāciju. Veicināsim amatniecības attīstību, vidējo un mazo uzņēmējdarbību. Kā vienu no prioritātēm mēs uzskatām videi draudzīgu projektu izstrādi un maksimālu vietējo resursu izmantošanu.

2. CILVĒKVIDES ATTĪSTĪŠANA:
IZGLĪTĪBAS JOMĀ
No bērnudārza līdz augstskolai ? tāds izglītības sistēmas modelis ir Rēzeknē, bet arī šeit mūs sagaida krasas reformas. Valsts plāno nodot tās pārraudzībā esošās mācību iestādes pašvaldībām, tāpēc ir nepieciešams sabalansēts, ekonomiski pamatots sistēmas modelis. Sakārtosim izglītības iestāžu tīklu, variējot izglītības programmu piedāvājumu, nodrošinot skolu telpu racionālu izmantošanu gan vispārējās, gan profesionālās izglītības mērķiem. Risinājuma ceļi mums ir, mēs piedāvājam jaunu izglītības modeli: no bērnudārza līdz augstskolai un izglītībai mūža garumā un mēs esam gatavi kopā ar jums veikt šos uzlabojumus. Nodrošināsim saviem bērniem iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību, neaizbraucot no Rēzeknes.

SOCIĀLĀ SFĒRA UN VESELĪBAS APRŪPE
Sekmēsim cilvēkvides uzlabošanu un problēmu risināšanu, piedāvājot socializācijas un resocializācijas risinājumu variantus un iespējas pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Paplašināsim sociālo pakalpojumu klāstu un bezmaksas pārvadājumus sabiedriskajā transportā maznodrošinātajiem un skolēniem.

3. INFRASTRUKTŪRA UN VIDE
Ieviesīsim ielu infrastruktūras un komunikāciju uzlabošanas programmu. Izveidosim jaunu energoefektīvu pilsētas apgaismojuma sistēmu.
Sakārtosim siltumapgādi pilsētā! Daudzdzīvokļu namiem, iestāžu ēkām veiksim energoauditu un palīdzēsim īstenot energotaupības projektus. Nodrošināsim kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, pārskatīsim tarifus ar mērķi noteikt reāli pamatotus, pilsētniekiem izdevīgus tarifus. Izveidosim norēķinu centru komunālo pakalpojumu apmaksai.
Pastiprināti strādāsim pie pilsētvides sakārtošanas. Īstenosim pilsētas apzaļumošanas plānu.
Sakārtosim mūsu upes un ezera krastus, pieguļošo teritoriju, ierīkojot apgaismojumu, atpūtas vietas, veloceliņus, laivu ceļus un piestātnes.

4. KULTŪRA UN SPORTS
Izstrādāsim un īstenosim programmu kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanai, tradicionālās kultūras, latviešu un visu
Veicināsim mākslas un infrastruktūras attīstību. Sekmēsim mākslas un amatniecības centra izveidi sadarbībā ar Latvijas amatniecības kameras Rēzeknes nodaļu.
Izstrādāsim sporta attīstības programmu atbilstoši pieprasījumam. Veicināsim esošās sporta bāzes modernizēšanu un sporta centra laukuma celtniecību.

24.04.2009 8:07:00