Partija "Savienība Latgales sirds"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Krīzes pārvarēšanas programma

Partija ?Savienība Latgales sirds? ir kristīga, nacionāli-konservatīva un sociāli orientēta latgaļu un Latgales patriotu partija, kā galveno savas darbības mērķi izvirzot Latgales morālu un ekonomisku atdzimšanu. Partijas biedru morāles kodeksa pamats ? kristīgās vērtības un Dieva baušļi.
Partijas galvenie mērķi ir:
1) Latgales ekonomikas atjaunošana;
2) Latgaļu tautas atdzimšana.

Tautsaimniecība

1. Tuvākajos 2 ? 3 gados jāatgriežas pie naturālās saimniecības modeļa;
2. Pilsētniekiem, kas palikuši vai rudenī paliks bez darba un iztikas līdzekļiem ieteicams jau tagad, pavasarī atgriezties pie zemes ar nolūku sagādāt pārtiku ziemai un visam gadam;
3. Mēs izveidosim tirdziņus katrā pilsētas mikrorajonā, kur novada zemnieki varēs tieši uz vietas realizēt pārtikas produktus;
4. Mēs atjaunosim iebiezinātā piena ražošanu, tādā apjomā, lai varētu pārstrādāt (pirmā kārtā) Rēzeknes novadā saražoto pienu;
5. Mēs atjaunosim pilsētā sakņu un dārzeņu bāzes darbību;
6. Nonākot pie varas pilsētā, nekavējoties meklēsim sadarbības partnerus Austrumos, kur varētu realizēt lauksaimniecības produkciju;
7. Pieprasīsim no valdības, lai Eiropas un Starptautiskā Valūtas fonda līdzekļi tiktu sadalīti, par pamatu ņemot iedzīvotāju skaitu reģionā;
8. Izstrādāsim un piesaistīsim aizdevuma līdzekļus, lai sāktu Latgales ezeru attīrīšanas programmu (sapropeļa ieguve, apstrāde un realizācija);
9. Atsauksim gan Rēzeknes ?Dienvidu tilta, gan Rēzeknes ?Gaismas Pils? celtniecību un šos līdzekļus novirzīsim pilsētas ielu (bedrīšu lāpīšana) uzturēšanai un sociālo pabalstu izmaksām.

Izglītība

1. Jāsaglabā visas lauku skolas;
2. Jāapvieno pilsētas skolas ar pāreju uz mācībām divās maiņās, tādējādi samazinot skolu uzturēšanas izdevumus;
3. Visās skolās jāievieš jauns mācību priekšmets latgaļu valoda un literatūra;
4. Jāsaglabā profesionāli tehniskā izglītība, mākslas un mūzikas skolas;
5. Vidusskolās mācības jāturpina tikai sekmīgiem skolniekiem;
6. Jāpaaugstina Rēzeknes Augstskolas apmācību līmenis.

Veselības aprūpe

1. Katrā bijušā pagasta centrā jāsaglabā feldšeru punkti, kuriem darba dienas pirmā pusē jāpilda slimnieku pieņemšana, bet otrā dienas pusē jāveic mājas vizītes un slimnieku aprūpe mājas apstākļos;
2. Vienam ģimenes ārstam laukos jāapkalpo ne vairāk kā divu bijušo pagastu iedzīvotājus;
3. Kā transportu slimnieku mājas aprūpē jāizmanto pagastu dienesta mašīnas;
4. Pilsētas poliklīnika ir jāpārceļ uz slimnīcu ar nolūku poliklīnikas ēku nododot privātprakses izmantošanai visās ārstniecības jomās;
5. Izvērtēt Rēzeknes narkoloģijas nodaļas lietderīgumu;
6. Uz slimnīcas bāzes jāorganizē dienas stacionārs pilsētniekiem.

Komunālie maksājumi

1. Mēs uzskatām, ka pilsētas pašvaldības uzņēmumos, kā SIA ?Rēzeknes slimnīca?, A/s ?Rēzeknes Siltumtīkli?, SIA ?Rēzeknes ūdens?, SIA ?Komunāls?R?, SIA ?Rēzeknes Namsaimnieks?, SIA ?Rēzeknes veselības aprūpes centrs?, SIA ?Rēzeknes neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija?, SIA ?Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība?, SIA "Rēzeknes enerģija", iekasē no iedzīvotājiem ievērojami vairāk līdzekļu, nekā nepieciešams to uzturēšanai, tāpēc ievēlēšanas gadījumā, mēs nekavējoties veiksim revīziju augstākminētajās iestādēs un par pārkāpumiem, atbildīgās personas sauksim pie atbildības;
2. Mēs uzskatām, ka siltuma tarifi ir tādi, kādi tie ir un nesolām tos samazināt (neticiet tiem kas to sola), bet mēs atbalstīsim pasākumus siltuma patēriņa samazināšanai (māju siltināšana, pāreja uz jauktā tipa apkuri).

Cīņa pret korupciju un budžeta līdzekļu izšķērdēšana

1. Visi pašvaldības konkursi būs atklāti un caurspīdīgi;
2. Veiksim ?aizdomīgāko? privatizācijas procesu revīziju;
3. Pilsētas un novada valdēs paliks darbā tie ierēdņi, kuri spēs pamatot savu ienākumu izcelsmi;
4. Piedāvāsim korumpētiem un valsts līdzekļu izšķērdējušiem, nelikumīgi iegūtos līdzekļus, atgriezt pašvaldības budžetā, sociālām iedzīvotāju vajadzībām. Labprātīgi neatgriezto būsim spiesti nacionalizēt;
5. Projektu izstrādei un realizācijai jānotiek, pamatojoties uz augsti kvalificētu ekspertu atzinumiem.

26.04.2009 21:18:00