"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
PCTVL ir partija, kuras galvenais mērķis ir cilvēktiesību aizstāvība, taču tās deputātiem ir liela pieredze arī pilsētas pārvaldīšanā. PCTVL ir Latvijas krievu kopienas partija, bet mēs aizstāvam iedzīvotāju tiesības neatkarīgi no viņu tautības. PCTVL piedalās Rēzeknes pašvaldības vēlēšanās, lai aizstāvētu vēlētāju intereses, nodrošinātu pilsētas attīstību un vides labiekārtošanu, Rēzeknes iedzīvotāju veselības aprūpi un viņu tiesību ievērošanu izglītības un kultūras jomā.
Rēzeknes domes jaunajam sastāvam nāksies darboties ekonomiskās krīzes, pieaugoša bezdarba un nodokļu ieņēmumu samazināšanās apstākļos. Neskatoties uz to, joprojām saglabājas visi priekšnosacījumi efektīvai un harmoniskai Rēzeknes attīstībai.
Mēs uzskatām, ka ekonomiskās krīzes apstākļos, kad daudzi iedzīvotāji ir zaudējuši darbu, Rēzeknes pašvaldībai būtu jāveicina jaunu darba vietu radīšana, izmantojot šim nolūkam Valsts Nodarbinātības aģentūras un Eiropas fondu līdzfinansējumu.
Mēs panāksim, ka cilvēkiem, kuri ir zaudējuši darbu un kuru ienākumi nepārsniedz minimālo algu, tiek izmaksāti pabalsti.
Mēs uzskatām, ka Rēzeknes pilsētai ir nepieciešams Biznesa centrs, kas sniegs atbalstu jaunu uzņēmumu izveidē, investīciju piesaistē un palīdzēs novada teritorijā izvietotajiem uzņēmumiem un pašvaldības uzņēmumiem noformēt projektus Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanai.
Sadalot pašvaldības pasūtījumus, priekšroka vienmēr tiks dota novada uzņēmējiem.
Mēs nodrošināsim:
? bezmaksas juridiskās konsultācijas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;
? dokumentu un iesniegumu pieņemšanu krievu valodā un to tulkošanu latviešu valodā uz Domes rēķina;
? informācijas saņemšanu par savām tiesībām un pienākumiem gan latviešu, gan krievu valodā.
Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, mēs iestājamies par :
? pastāvīgu un nopietnu profilaktisko darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem;
? nelegālā alkohola tirdzniecības vietu likvidāciju.
Mūsu partija atbalstīs visas jaunatnes kultūras un sporta programmas, kas vērstas uz cīņu pret jauniešu narkomāniju un noziedzības līmeņa pazemināšanu pusaudžu vidū.
Mēs garantēsim vienlīdzīgas tiesības uz izglītību dzimtajā valodā un nacionālās kultūras identitātes saglabāšanu.
Likuma ietvaros mēs centīsimies mīkstināt tās negatīvās sekas, kuras izraisīja izglītības reformas ieviešana krievu skolās un sniegsim visa veida palīdzību skolēniem un skolotājiem.
Mēs panāksim, ka tiek izstrādāta un realizēta vispusīga novada sabiedriskās integrācijas programma. Nodrošināsim nepilsoņu pārstāvību pašvaldības komisijās.
Mēs panāksim, ka tiek sniegts atbalsts nacionālajām kultūras biedrībām, atbalstīsim pasākumus, kas sekmē nacionālās identitātes saglabāšanu un veicina savstarpēju sapratni starp dažādu tautību pārstāvjiem.
Mēs sniegsim atbalstu Antihitleriskās koalīcijas veterāniem.

PCTVL ir partija, kas nav bijusi iesaistīta nevienā korupcijas skandālā un daudzus gadus ir veiksmīgi cīnījusies par Latvijas iedzīvotāju tiesībām un brīvībām.

23.04.2009 15:14:00