Rīcības partija
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Rīcības Partijas programma
Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanām 2009. gada 6. jūnijā

Situācijas konstatācija:

Finansu joma:

Pilsētas domes parādsaistības pārsniedz 25 miljonus latu. Tās veido slogu uz citu nozaru finansēšanas un līdz ar to attīstības iespējām. Pie esošās situācijas aizņēmumu procentu un daļēju pamatsummu atmaksai jau 2009 gadā tērēsim gandrīz 3 milj. LVL.

Pilsētsaimniecība:

Neskatoties uz to, ka apjomīgākie darbi ( ielas ) tiek veikti par valsts kases līdzekļiem, to kvalitāte neatbilst šīsdienas prasībām, piekam kā norma ir līgumos noteikto termiņu pārkāpumi. Tā saucamo ?bedrīšu remonts? tiek veikts piecas un vairāk reizes gadā. Nepiedodami izdevumi.
Faktiski ir bankrotējis ?Komunāls - R?, SIA. Atbildīgo nav.
4 miljonu aizdevums siltumapgādes efektivitātes uzlabošanai nav devis rezultātus, pārvaldes struktūra neefektīva. Šīs nebūšanas varētu uzskaitīt vēl un vēl. Cilvēki noguruši un gaida rīcību.
Prognozes rāda, ka budžeta ieņēmumi strauji samazinās un šī tendence var ieilgt.
Esošā situācijā jābūt skaidri noformulētiem uzdevumiem un mērķiem:
1. Jātaupa katrs nodokļos iemaksātais Lats, piekam, to izlietojot, jādod saprotams priekšstats un sajūta, ka šī nauda ir izmantota īpaši lietderīgi priekš pašiem maksātājiem un tām iedzīvotāju kategorijām, kuras ētika un likums nosaka par neaizsargātām.
2. Tajā pašā laikā jāsaprot, ka bez attīstības nevar. Runa ir par investīcijām. Tāpēc, pirmkārt, jāuzsāk ūdens saimniecības atjaunošanas otrā kārta. Otrkārt, siltumapgādes jomā jāuzstāda jauni apkures katli Ziemeļu rajona katlu mājā un Rīgas ielā 1. Tas dos drošību un nākotnē efektivitāti.
Svarīgs uzdevums ir siltumtrašu inventarizācija un nomaiņa, vispirms sākot no 400 un 500 mm diametriem.
Namsaimniekiem jādod skaidra ziņa, ka arī dzīvojamās mājās ir lielas siltumtaupības rezerves ne tikai siltināšanas jomā, bet iekšējo tīklu aparatūras kontroles un apkopes kvalitātē.
3. Jāsāk ielu rekonstrukcija ? jānodrošina Zilupes iela un Stacijas iela ar jaunu tiltu izejai uz Zilupes ielu, protams, arī Atbrīvošanas alejas atjaunošana.
Šie darbi ir jāveic ar vislabākajām tehnoloģijām, kvalitāti un stingru kontroli, citādi mūžīgi būsim bedrēs, kurās jau esam.

Izglītība:

Izglītība - ir saprotamas grūtības. Iespējamās optimizācijas plānam jābūt nekļūdīgam, izprotamam un ar redzamu perspektīvu.
Skaidri redzams, ka pilsētā nepieciešams vismaz vēl viens bērnudārzs. Priekšdarbi jau notiek. Svarīga finansēšanas mehānisma realizācija.
Rēzeknes Augstskola veidojas par nopietnu mācību centru. Tas ir ļoti svarīgi pilsētas statusam reģionā. Pilsēta var palīdzēt ar nelieliem finansējumiem. Šajā sakarā Biznesa centra iniciatīvām sadarbībai ar Augstskolu jābūt intensīvākām un konkrētām. Augstskola šajā jomā var izstrādāt pieteiktos biznesa projektus, tādā veidā abpusēja sadarbība būs auglīga un lietderīga pilsētai.


Medicīna un sociālā aprūpe:

Veselības centrā un pilsētas slimnīcās ir veikti apjomīgi darbi pacientu un darbinieku apstākļu uzlabošanai. Arī 2009., 2010. g. SIA ?Rēzeknes slimnīca? plāno īstenot vairākus projektus saimnieciskās darbības efektivitātes uzlabošanai, plānotās kopējās projektu izmaksas ? 2.6 milj. LVL. Šiem projektiem varētu būt nepieciešams pašvaldības galvojums. Neatkarīgi no grūtībām šie plāni ir jāatbalsta.
Sociālas palīdzības ziņā svarīgi saglabāt apkures pabalstu, palīdzību visvairāk neaizsargātajām iedzīvotāju kategorijām saskaņā ar normatīviem aktiem.
Atjaunot diferencētās atlaides pensionāriem sabiedriskā transporta izmantošanai.
Sporta attīstībā svarīgi ir atgriezties pie olimpiskā centra atjaunošanas. Tas kaut kādā mērā dotu iespēju pabeigt iesāktas būves. Šajā sakarā labs piemērs Daugavpils pilsēta.

Kultūra lielajos projektos:

Svarīgi ir realizēt muzeja ēku savienošanu. Finansējums kultūrai nav samazināms.

Vide:

Vienreiz nopietni jāķeras pie pilsētas upes un pieguļošās teritorijas renovācijas projekta izstrādes ar velosipēdistu un gājēju celiņu izveides.
Šīs teritorijas varētu pārvērsties par īstu atpūtas zonu.
Stādītā meža un apkārtnes teritorija jāsaglabā kā zaļā zona ar liela parka izveidi. Šī teritorija paliek vienīgā pilsētā un daudzus gadu desmitus nebūs jaunas.
Beidzot uzsākt darbu pie vides pieejamības invalīdiem.


Visas ieceres un plānus nav iespējams izteikt īsajā programmā. Mēs iesniegsim savus priekšlikumus pilsētas lielās stratēģijas korekcijai un kopīgi ar Jums ķersimies pie tās realizācijas.
Mēs strādāsim godīgi un enerģiski, kā to esam darījuši līdz šim.

Kopā mēs varēsim daudz!

26.04.2009 18:09:00