"Latgales tauta"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
?Latgales tauta? priekšvēlēšanu programma

Partija ?Latgales tauta? ? tā ir politiska organizācija, kura apvieno pēc personīgas izvēles principa Latvijas pilsoņus un nepilsoņus neatkarīgi no viņu tautības, etniskās un rasu piederības, materiālās labklājības līmeņa.
Partijas galvenā prioritāte pirmajos trijos darbības gados ir Latgale un Rēzekne.
Pašlaik Latgale ir visproblemātiskākais, nabadzīgākais Latvijas reģions. Iekšējais bruto produkts uz vienu iedzīvotāju Latgalē ir divas reizes mazāks nekā vidēji valstī.

Ekonomikas un dzīves paaugstināšanai Latgalē nepieciešams izmantot :
- Jau esošo potenciālu lielās pilsētās, pirmām kārtām Rēzeknē un Daugavpilī. Pirmkārt, tie ir paši cilvēki. Tas ir liels resurss, galvenokārt, rūpniecības uzņēmumu kvalificēti darbinieki, kurus vēl nav par vēlu izmantot.
- Reģiona unikāla ģeopolitiskā izvietošanās. Reģions jāpārvērš no vienkārša preču pārkraušanas punkta loģistiskā rūpniecības centrā. Ģeogrāfiskā stāvokļa izmantošanai ekonomiskā potenciāla augšanai ir jākļūst gan par pilsētas, gan par visa reģiona attīstības stratēģiju.
- Iespēja ar efektivitātes pienācīgu daļu strādāt kā rietumu attīstības virzienā (Eiropas Savienības valstis), tā arī austrumu (Krievija, Baltkrievija, Ukraina).
- Bez neizmantotā ekonomiskā potenciāla vispusīgi jāizmanto liela kultūras un etniskā vide, kas efektīvi ietekmēs ekonomisko problēmu risināšanu.

Partija ?Latgales tauta? mēģinās panākt :
- Kompleksu problēmas risinājumu, lai izvestu Rēzeknes un Latgales ekonomiku no stagnācijas. Šim mērķim ir jāizstrādā konkrēta Valsts programma.
- Ražošanai jābūt par reģiona attīstības prioritāti, jo tad būs pieprasītas Latgales iedzīvotāju personīgā radošā potenciāla iespēju izmantošana.
- Panākt, lai par valsts atbalsta sfērām kļūtu izglītība, veselības aprūpe, vecu cilvēku sociālais atbalsts.
- Efektīvi izmantot nodokļu atvieglojumus, kurus ES paredz mazajam un vidējam biznesam.
- Paplašināt jaunatnes profesionālās apmācības iespējas, organizēt vidējās un vecākās paaudzes pārkvalificēšanas speciālistu sagatavošanas kursus mazākumtautību valodās.
Partijas ?Latgales tauta? sociālās politikas mērķis ir cilvēku, kuri dzīvo zemāk par iztikas minimumu, aizsardzība un Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana. Partijas sociālā politika tiek virzīta uz ekonomiskās un demogrāfiskās situācijas uzlabošanu valstī.
Partija ?Latgales tauta? ir par vienlīdzīgu starta iespēju nodrošināšanu katram sabiedrības loceklim. No Latvijas likumiem jānosvītro visi ierobežojumi, kas diskriminē valsts iedzīvotājus, pamatojoties uz etnisko piederību, sociālo statusu, pilsonību, politisko vai citu pārliecību vai valodu.
Partija liks šķēršļus visiem mēģinājumiem ierobežot vārda brīvību un informācijas izplatīšanu īpaši antikonstitucionāliem iedarbības mēģinājumiem uz mēdijiem.

26.04.2009 17:33:00