VVN-VISI VIENOTI NOVADAM
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai

Cienījamie iedzīvotāji - Viesītē, Saukā, Elkšņos un Ritē. Šī gada 6. Jūnijā mums visiem būs jādodas uz saviem vēlēšanu iecirkņiem, lai izdarītu savu izvēli un balsojot demokrātiskā veidā ievēlētu jauno Viesītes novada domi. Šajā pasaules un arī Latvijas grūtajā ekonomiskajā situācijā ir svarīgi, lai mūsu iedzīvotāji justos droši un pārliecināti, ka apvienojoties vienā novadā tiks saglabātas tās vērtības, tās tradīcijas, kuras ir raksturīgas tieši Viesītei, Saukai, Elkšņiem, Ritei. Un tikai tad, ja mēs visi būsim vienoti, mūsu novadā varēs attīstīties un turpināties kultūras, izglītības un saimnieciskās izaugsmes. Tāpēc mūsu vēlētāju apvienības moto ir VVN - Visi Vienoti Novadam. Mūsu apvienība savā programmā uzņemas atbildību par tālāku novada attīstību. Deputātu kandidāti; Edgars Līcis, Gita Kļaviņa, Ivars vingris, Sarmīte Stumbiņa, Valdis Banders, Guna Purene- Bīriņa, Tālis Elpers, Aija Rutka, Māris Blitsons, Pēteris Līcis, Guntars Bārdulis, Rolands Grava.
Mūsu kopējie lielākie uzdevumi būs:

* Realizēt novadā iekļauto pašvaldību iesāktos projektus.

*Pārņemt un izveidot labāko darba pieredzi saimnieciskā un sociālā darba organizēšanā no apvienotajiem pagastiem.

*Izveidot jaunas un saglabāt esošās darba vietas.

*Nodrošināt sociālās garantijas trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, kā primāro uzskatot palīdzības sniegšanu bērniem un vecākajiem ļaudīm.

*Teritoriju attīstībai naudas līdzekļus sadalīt proporcionāli iedzīvotāju skaitam, kā tas bijis līdz pagastu apvienošanai.

*Organizēt ceļu kopšanas darbu tā, lai visi novada ceļi būtu vienādi kvalitatīvi.

*Atbalstīt sabiedrisko organizāciju darbību, kas ir neatņemama sastāvdaļa veiksmīgai novada attīstībai.

*Saglabāt, un pilnveidot katra apvienotā pagasta kultūrmantojuma, kultūras un sporta tradīcijas.

*Pirmskolas izglītības iestādes, skolas, bibliotekas, kultūrasnami tie ir galvenie kultūrvides uzturētāji novadā, tāpēc rūpēsimies par to saglabāšanu un pieejamību novada iedzīvotājiem.

*Saglabāt un uzturēt kārtībā apievienoto pagastu administratīvās ēkas.

*Elkšņu pamatskolā atbalstīt novada bērnu un ģimeņu krīzes centra izveidošanu.

*Izstrādāt, realizēt projektus un piesaistīt jaunu fondu līdzekļus, kas dotu materiālu labumu novada attīstībai.

*Turpināt komunālo pakalpojumu sistēmas uzlabošanu visā novada teritorijā.

*Nodrošināt skolēnu nokļūšanu uz novadā esošajām skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī viņu nokļūšanu uz mājām.

*Atbalstīt Lauku tūrisma attīstību novadā.

* Projektu ietvaros piesaistīt jaunus sadarbības partnerus ārvalstīs.


*Rūpēties par sabiedrisko kārtību novada teritorijā.

*Atbalstīt reliģiskās organizācijas.

*Uzklausīt un izvērtēt katra iedzīvotāja ierosinājumus par novada veiksmīgu attīstību.

23.04.2009 11:48:00