Partija "LPP/LC"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai

Sākumā bija vārds. Bet tikai pašā sākumā.
Pēc tam pāri runām vienmēr stāvējis darbs.Jo runas nedarīs Kārsavas novadu bagātu. Darīšana darīs. Un strīdi nedarīs novadu bagātu. Vienotība darīs.
Tādēļ mēs esam apvienojuši spēkus: Kārsavas pilsēta, Goliševas pagasts, Malnavas pagasts, Mērdzenes pagasts, Mežvidu pagasts, Salnavas pagasts.
Mūs vieno:
ENERĢIJA + PIEREDZE + KOPSKATS
Mūsu vīzija ir skaidra:
- Labklājība novadā
- Saskaņa ģimenē
- Vienotība sabiedrībā
- Cieņa pasaulē
Vai mēs to spējam sasniegt? Jā!
Mūsu izvirzītie uzdevumi ir sekojoši:

- Attīstīt un pilnveidot profesionālās ievirzes izglītību un interešu izglītību;
- Saglabāt visas pirmsskolas izglītības iestādes un skolas;
- Malnavas koledža ? Kārsavas novada profesionālās izglītības centrs
- Sniegt atbalstu spējīgiem un aktīviem skolēniem;
- Pievērst īpašu uzmanību ģimeņu, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām (bērnu laukumu ierīkošana, sporta aktivitāšu veicināšana);


- Nodrošināt, pilnveidot sociālās aprūpes sistēmu novadā;
- Saglabāt feldšeru punktus, likvidētos atjaunot;
- Atbalstīt pensionāru aktivitātes novadā, izveidot vienotu novada pensionāru apvienību;
- Budžeta ietvaros saglabāt sociālos pabalstus;

- Darbavietu saglabāšana;
- Atbalstīt uzņēmējdarbību, izveidot uzņēmēju konsultatīvo padomi;
- Piesaistīt investīcijas, valsts pasūtījumi, valsts iepirkums ? vietējam uzņēmējam;
- Lauksaimniecības produkcijas tirdzniecības vietu izveide;
- Pārstrādes rūpniecības attīstība, izmantojot vietējos dabas resursus un izejvielas;
- Veicināt pārrobežu sadarbību;

- Pakalpojumu pieejamība katrā pagastā;
- Kvalitatīva dzeramā ūdens pieejamība katrā ciematā;
- Nodrošināt ceļu kvalitāti;
- Rūpēties par iedzīvotāju drošību, kā arī par sabiedrisko kārtību , koordinējot darbu ar valsts policiju ;

- Nodrošināt tūrisma pakalpojumu tīkla attīstību;
- Saglabāt katra pagasta kultūras tradīcijas, attīstīt sadarbību ar citu novadu , pilsētu pašdarbības kolektīviem;
- Izdot novada avīzi, izveidot mājas lapu internetā.

Vai mēs zinām, ka uz katru darītāju ir desmit kritiķu un simts skeptiķu? Jā! Bet mēs zinām arī to, ka galu galā laiks ? lielākais no vērtētājiem ? noliks visu savās vietās. Jo laiki mainās, bet darbi paliek.
Būsim pateicīgi, ja kļūsiet par mūsu atbalstītājiem.

12.04.2009 20:05:00