"Tautas partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Moto: Saldus novadam - mūsu zināšanas, darbi un atbildība

Tautas partijas Saldus nodaļas novada vēlēšanu deputātu kandidātu programma
Mūsu mērķis - Saldus novada līdzsvarota un ilgtspējīga attīstība.
Mūsu prioritāte ? ikviena Saldus novada iedzīvotāja labklājība.

Mēs strādāsim,
?lai pieņemot lēmumus, tiktu ievērotas novada iedzīvotāju vairākuma intereses;
?lai saglabātu pakalpojumu pieejamību esošajos centros;
?lai Saldus pilsēta turpinātu attīstīties kā visiem novada iedzīvotājiem pieejams centrs;
?lai maksimāli saglabātu darbavietas un izmantotu esošo pašvaldību iestāžu darbinieku potenciālu, pieredzi un zināšanas;
?lai nodrošinātu visiem novada iedzīvotājiem ērtu satiksmi pa labu ceļu līdz novada centram;
?lai saglabātu esošās izglītības iestādes un nodrošināta skolēnu nokļūšanu mācību iestādē un mājās;
?lai iesaistot municipālo policiju un zemessardzi, būtu droša dzīves un darba vide visiem novada iedzīvotājiem.

Mēs panāksim, ka
? tiks uzcelta Saldus mūzikas un mākslas skola;
? tiks rekonstruēts Saldus kultūras centrs;
?tiks saglabātas esošās kultūras iestādes, kolektīvi un tautas mākslas tradīcijas novadā;
?tiks izveidota valsts ģimnāzija Saldus novadā;
?tiks saglabātas un uzturētas esošās sporta bāzes un nodrošināts finansiāls atbalsts novada sportistiem;
?tiks atbalstīti nevalstisko un citu organizāciju projekti ;
?tiks saglabāta slimnīca, pilnveidota un attīstīta medicīnisko pakalpojumu pieejamību katrā apdzīvotajā vietā;
?tiks nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā palīdzība visiem tiem novada iedzīvotājiem, kam tā nepieciešama;
?tiks diferencētas īres un komunālo pakalpojumu cenas;
?tiks pārskatīti siltuma tarifi Saldus pilsētā.

Mēs atbalstīsim
?novada ceļu un ielu sakārtošanu, kā uzņēmējdarbību veicinošu pasākumu;
?uzņēmējus, kuri iesākuši vai plāno alternatīvo enerģijas avotu attīstību;
?uzņēmējus, kas ražo produktus ar augstu pievienoto vērtību;
?biznesa inkubatora izveidi ar mērķi atbalstīt uzņēmējus inovatīvu produktu radīšanā;
?vietējo iedzīvotāju un dabas resursu izmantošanu uzņēmējdarbībā;
?lielo ražošanas uzņēmumu ienākšanu Saldus novadā, lai veicinātu vietējo mazo uzņēmēju attīstību;
?ārējo finanšu līdzekļu piesaisti infrastruktūras sakārtošanai, kultūrai, izglītībai;
?dzīvojamo ēku siltināšanu;
? vienotas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi kopā ar Brocēnu novadu.

15.04.2009 8:43:00