"Tautas partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Par līdzsvarotu lauku un pilsētas vides attīstību


Savā sarakstā esam iekļāvuši daudz jaunu cilvēku, lai nodrošinātu radošu un enerģisku pieeju jaunā Tukuma novada uzdevumu risināšanā.
Mēs piedāvājam:


Pašvaldības pārvaldes jomā:

? Samazināt birokrātiju, paātrināt lietu izskatīšanu pašvaldības iestādēs.
? Lietu kārtošanā pēc iespējas vairāk ieviest e-pārvaldes tehnoloģijas.
? Rūpēties, lai pēc iespējas vairāk pakalpojumu iedzīvotāji varētu saņemt ?uz vietas? - pagastos un pilsētā.
? Centrālās administrācijas darbu organizēt tā, lai tās darbiniekiem būtu paredzēti regulāri pagastu apmeklējumi pakalpojumu sniegšanai vietējiem iedzīvotājiem.


Saimnieciskās darbības jomā:

? Veidot līdzsvarotu lauku un pilsētas vides attīstību. Izstrādāt jaunu attīstības plānu, balstoties uz lauku un pilsētas iedzīvotāju ciešu sadarbību jaunā novada ietvaros.
? Sadarboties ar uzņēmējiem bezdarba samazināšanā. Uzņēmējdarbības stimulēšanai piemērot nekustāmā īpašuma nodokļa atlaides un atbalstīt privātās un publiskās partnerības projektus.
? Atbalstīt videi un sabiedrībai draudzīgu tehnoloģiju pielietošanu ražošanā. Veicināt novada iedzīvotāju ?zaļās? domāšanas un rīcības attīstību.
? Uzlabot satiksmes iespējas starp centru un pagastiem, kā arī pagastu starpā un starp pilsētas mikrorajoniem.


Sabiedrisko aktivitāšu jomā:

? Rūpēties, lai ar novada pašvaldības atbalstu visiem būtu pieejami kvalitatīvi izglītības, veselības aprūpes un sociālās palīdzības pakalpojumi.
? Atbalstīt nevalstiskās organizācijas sabiedriski aktuālu jautājumu risināšanā.
? Sadarboties ar iedzīvotājiem viņu dzīvesvietas un darbavietas apkārtnes labiekārtošanā.
? Pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika nodarbību iespējas, tādējādi mazinot sociāli nelabvēlīgas tendences.
? Atbalstīt sporta aktivitātes un kultūras pasākumus.
? Gādāt, lai katrā novada pagastā būtu pirmskolas grupas (bērnu pieskatīšanas vietas).
? Sabiedriskai kārtībai un drošībai veltīt regulāru uzmanību un piešķirt būtisku atbalstu.


Apzinoties, ka tik koncentrētā programma nav iespējams iekļaut visus novada iedzīvotājiem svarīgus jautājumus, esam gatavi apliecināt: savlaicīgu, nenovēlotu rīcību iedzīvotāju interešu un vajadzību aizstāvībai.

21.04.2009 14:22:00