Jūrmalas pilsētas dome
"TEV, JŪRMALAI"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
4
ARNIS ĀBELĪTIS
575
289
95
1404
1
Ievēlēts
2
AIVARS OZOLIŅŠ
556
296
107
1399
2
6
DIĀNA BĒRZA
695
171
93
1288
3
1
IVETA KRAVINSKA
538
243
178
1275
4
14
INGŪNA JABLONSKA
661
173
125
1258
5
15
JĀNIS SKABERGS
718
127
114
1223
6
9
GUNĀRS KAĻVA
718
119
122
1207
7
3
DACE PRANČA
680
126
153
1183
8
11
GUNTA LIEPIŅA
677
125
157
1178
9
7
INGRIDA PETROVSKA
743
90
126
1174
10
13
TOMS VEISMANIS
763
71
125
1156
11
8
KASPARS ZUKULS
782
56
121
1145
12
12
VALTS SŪNA
784
54
121
1143
13
10
ARMANDS ERDMANIS-HERMANIS
766
61
132
1139
14
5
JEVGEŅIJS BONDINS
758
57
144
1123
15