Jūrmalas pilsētas dome
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(17)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
5
DZINTRA HOMKA
320
339
132
1213
1
Ievēlēts
1
JURIS IĻJENKOVS
375
267
149
1124
2
2
INGA JURŠĀNE-PIŅĶE
560
82
149
939
3
8
ARVIDS KNISLIS
487
118
186
938
4
14
MĀRCIS KREICMANIS
603
49
139
916
5
3
SANDRA VILSONE
579
60
152
914
6
17
KARINA PETROSJANA
586
55
150
911
7
4
PĒTERIS VILKASTE
592
51
148
909
8
9
JĀNIS REĶIS
593
49
149
906
9
12
LĪGA ĀDAMSONE
603
42
146
902
10
13
SANDRA REDELE
622
32
137
901
11
6
VILIS ZINKEVIČS
596
44
151
899
12
15
JĀNIS GAVARS
606
39
146
899
13
7
OSKARS BĒRZIŅŠ
598
39
154
891
14
11
OSKARS BRAMBERGS
611
32
148
890
15
10
SANITA VASIĻONOKA
616
24
151
879
16
16
NADEŽDA MAMATOVA
599
22
170
858
17