Apes novada dome
SADARBĪBA
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
INESE DRAGONE
54
66
33
207
1
Ievēlēts
2
SIGNE KLĒTNIECE
78
42
33
183
2
13
ANDRIS JAUNZEMS
107
20
26
168
3
9
DZINTARS RIŅĶIS
104
20
29
165
4
11
IVARS ĶELPIS
107
17
29
162
5
3
AUSMA AGARE
86
27
40
161
6
8
AUSTRIS GAILĪTIS
105
16
32
158
7
7
ELGA RĀCENE
99
18
36
156
8
4
INĀRS MARKUS
104
15
34
155
9
10
ZIGURDS KALNIŅŠ
94
20
39
155
10
5
SANDRA LĀRMANE
95
19
39
154
11
12
RITMA KĀRKLIŅA
111
9
33
150
12
6
SVETLANA SPALVIŅA
103
9
41
142
13