Amatas novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts
378.iecirknis - PAGASTA ĒKA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
JĀNIS SEKSTE
88
39
14
2
AIVARS ZVIRBULIS
107
5
29
3
INESE MENĢELE
31
94
16
4
VAIRA ZAUERE
122
2
17
5
DINA DOMBROVSKA
123
2
16
6
ĀRIS KAZEROVSKIS
121
1
19
7
LEONĪDS TROFIMOVS
121
2
18
8
SARMA MARKUSA
93
39
9
9
RAGNARS KALTENIEKS
86
37
18
10
AELITA RUNCE
117
7
17
11
ARNIS ZVAIGZNE
122
2
17
12
EGONS GARKLĀVS
118
4
19
13
ANDRIS KUZŅECOVS
68
58
15
14
ILGVARS CINIS
120
2
19
15
SOLVITA KRASTIŅA
121
3
17
16
IEVA MEIERE
121
3
17
17
IVETA FREIVALDE
121
2
18
18
SANITA BĒRZIŅA
119
4
18