Amatas novada dome
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(10)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
DIĀNA RUDZĪTE
22
14
4
69
1
2
RAIMONDS CAUNE
24
11
5
65
2
3
IEVA BIRKENBERGA
29
7
4
62
3
4
AIVARS MALNAČS
31
6
3
62
4
5
SANDRA JEZAROVSKA
29
7
4
62
5
8
BRIGITA NAGLE
31
6
3
62
6
9
DACE DĀVE
29
7
4
62
7
7
INGŪNA VĀVERE
29
6
5
60
8
6
AGRITA BRIEDE
33
3
4
58
9
10
ROBERTS REINSONS
28
5
7
57
10