Amatas novada dome
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
deputātu kandidātu saraksts
367.iecirknis - LĪVU BIBLIOTĒKA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(10)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
DIĀNA RUDZĪTE
4
2
3
2
RAIMONDS CAUNE
5
2
2
3
IEVA BIRKENBERGA
4
3
2
4
AIVARS MALNAČS
5
3
1
5
SANDRA JEZAROVSKA
6
2
1
6
AGRITA BRIEDE
6
2
1
7
INGŪNA VĀVERE
6
2
1
8
BRIGITA NAGLE
6
2
1
9
DACE DĀVE
6
2
1
10
ROBERTS REINSONS
4
4
1