Amatas novada dome
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
deputātu kandidātu saraksts
368.iecirknis - KLUBS


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(10)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
DIĀNA RUDZĪTE
13
11
1
2
RAIMONDS CAUNE
14
9
2
3
IEVA BIRKENBERGA
19
4
2
4
AIVARS MALNAČS
21
2
2
5
SANDRA JEZAROVSKA
21
3
1
6
AGRITA BRIEDE
22
1
2
7
INGŪNA VĀVERE
21
2
2
8
BRIGITA NAGLE
19
4
2
9
DACE DĀVE
18
5
2
10
ROBERTS REINSONS
19
1
5