Amatas novada dome
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
deputātu kandidātu saraksts
369.iecirknis - KANTORA ĒKA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(10)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
DIĀNA RUDZĪTE
0
0
0
2
RAIMONDS CAUNE
0
0
0
3
IEVA BIRKENBERGA
0
0
0
4
AIVARS MALNAČS
0
0
0
5
SANDRA JEZAROVSKA
0
0
0
6
AGRITA BRIEDE
0
0
0
7
INGŪNA VĀVERE
0
0
0
8
BRIGITA NAGLE
0
0
0
9
DACE DĀVE
0
0
0
10
ROBERTS REINSONS
0
0
0