Amatas novada dome
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
deputātu kandidātu saraksts
378.iecirknis - PAGASTA ĒKA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(10)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
DIĀNA RUDZĪTE
5
1
0
2
RAIMONDS CAUNE
5
0
1
3
IEVA BIRKENBERGA
6
0
0
4
AIVARS MALNAČS
5
1
0
5
SANDRA JEZAROVSKA
2
2
2
6
AGRITA BRIEDE
5
0
1
7
INGŪNA VĀVERE
2
2
2
8
BRIGITA NAGLE
6
0
0
9
DACE DĀVE
5
0
1
10
ROBERTS REINSONS
5
0
1