Amatas novada dome
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts
367.iecirknis - LĪVU BIBLIOTĒKA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
ELITA EGLĪTE
25
217
8
2
MĀRIS TIMERMANIS
143
71
36
3
ARNIS LEMEŠONOKS
210
8
32
4
ANDA LUKSTIŅA
211
13
26
5
RAIVIS ZVAIGZNE
218
6
26
6
LAILA PUNCULE
164
43
43
7
SARMĪTE SVIDERSKA
179
43
28
8
PĒTERIS SOCKIS
214
9
27
9
ANDRIS JANSONS
165
55
30
10
VALDA MIĶELSONE
216
4
30
11
LĪVIJA BARĀNOVA
215
4
31
12
MODRIS VEITNERS
214
6
30
13
INGRĪDA LĀCE
198
30
22
14
JĀNIS SPROĢIS
215
5
30
15
TĀLIS ŠELENGOVS
169
46
35
16
ROMĀNS LĪMANIS
218
3
29
17
SANDRIS PAVĀRS
217
4
29
18
LEONS VALDMANIS
190
21
39