Amatas novada dome
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts
368.iecirknis - KLUBS


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
ELITA EGLĪTE
47
251
10
2
MĀRIS TIMERMANIS
152
113
43
3
ARNIS LEMEŠONOKS
248
19
41
4
ANDA LUKSTIŅA
260
12
36
5
RAIVIS ZVAIGZNE
262
8
38
6
LAILA PUNCULE
233
41
34
7
SARMĪTE SVIDERSKA
218
67
23
8
PĒTERIS SOCKIS
239
39
30
9
ANDRIS JANSONS
190
85
33
10
VALDA MIĶELSONE
267
8
33
11
LĪVIJA BARĀNOVA
269
5
34
12
MODRIS VEITNERS
215
58
35
13
INGRĪDA LĀCE
228
47
33
14
JĀNIS SPROĢIS
262
11
35
15
TĀLIS ŠELENGOVS
253
16
39
16
ROMĀNS LĪMANIS
259
10
39
17
SANDRIS PAVĀRS
260
9
39
18
LEONS VALDMANIS
189
52
67