Amatas novada dome
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts
369.iecirknis - KANTORA ĒKA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
ELITA EGLĪTE
4
296
1
2
MĀRIS TIMERMANIS
182
58
61
3
ARNIS LEMEŠONOKS
218
13
70
4
ANDA LUKSTIŅA
251
21
29
5
RAIVIS ZVAIGZNE
245
11
45
6
LAILA PUNCULE
242
32
27
7
SARMĪTE SVIDERSKA
241
41
19
8
PĒTERIS SOCKIS
219
61
21
9
ANDRIS JANSONS
224
56
21
10
VALDA MIĶELSONE
249
25
27
11
LĪVIJA BARĀNOVA
255
17
29
12
MODRIS VEITNERS
205
71
25
13
INGRĪDA LĀCE
176
104
21
14
JĀNIS SPROĢIS
231
32
38
15
TĀLIS ŠELENGOVS
236
31
34
16
ROMĀNS LĪMANIS
238
15
48
17
SANDRIS PAVĀRS
245
16
40
18
LEONS VALDMANIS
219
39
43